Huvudbild för Vitalis 2021
Profilbild för Nära vård = nya tjänster. Hur kan digitaliseringen hjälpa till?

Nära vård = nya tjänster. Hur kan digitaliseringen hjälpa till? Har passerat

Tisdag 18 maj 2021 14:20 - 15:20 1. Live

Föreläsare: Johan Quist, Klara Palmberg Broryd
Moderator: Lisbeth Löpare Johansson
Paneldeltagare: Christina Sand, Fredrik Hasselberg, Kim Nilke Nordlund, Mattias Millbro

Spår: Nära vård

Program

Välkomna!
Lisbeth Löpare Johansson, samordnare Nära vård SKR

Föreläsning: Förädla tjänster i komplexa system
Klara Palmberg Broryd, forskare och författare

Föreläsning: Samskapande tjänsteutveckling
Johan Quist, forskare vid Centrum för tjänsteforskning

Lärande exempel: Hurmårdu.nu
Christina Sand, enhetschef Ungdomsmottagningen Druvan, Region Värmland

Panelsamtal: Hur skapar vi användardrivna och behovsstyrda Nära vård-tjänster?
Mattias Millbro, ordförande Ung med MS
Kim Nilke Nordlund, generalsekreterare Unga Reumatiker
Fredrik Hasselberg, digitaliseringschef och programledare Nära vård, Gotland
Christina Sand, enhetschef Ungdomsmottagningen Druvan, Region Värmland
Johan Quist, forskare vid Centrum för tjänsteforskning
Klara Palmberg Broryd, forskare och författare

Sammanfattning och avslutning
Lisbeth Löpare Johansson

Språk

Svenska

Ämne

Healthcare Services

Föreläsningssyfte

Inspiration

Kunskapsnivå

Intermediate

Målgrupp

Management/decision makers
Politicians
Organizational development
Purchasers/acquisitions/eco nomy/HR
Technicians/IT/Developers
Researchers
Students
Care professionals
Healthcare professionals
Patient/user organizations

Nyckelord

Actual examples (good/bad)
Benefits/effects
Welfare development,
Patient centration
Management
Innovation/research
Usability

Föreläsare

Profilbild för Johan Quist

Johan Quist Föreläsare

Forskare
Centrum för tjänsteforskning

Docent i företagsekonomi och vice föreståndare vid Centrum för tjänsteforskning

Profilbild för Klara Palmberg Broryd

Klara Palmberg Broryd Föreläsare

PhD
Broryd industrier AB

Klara Palmberg Broryd är civilingenjör och forskare från Luleå tekniska universitet och teknologie doktor i komplexitet. Hon har under många år varit verksam som strategi- och förnyelsedirektör i Nacka kommun och är författare till både "Att driva omställningen till Nära vård - Handbok om att hantera komplexa system" och i augusti 2021 kommer den nya boken "Komplexitet – enklare navigerat, bättre hanterat". Redan i sin avhandling 2009 skrev hon om att leda och driva utveckling i komplexitet och sedan dess arbetar hon med att utveckla teoretiska modeller om hur vi bäst jobbar i komplexa system och hur vi omsätter dessa i praktiken.

Profilbild för Lisbeth Löpare Johansson

Lisbeth Löpare Johansson Moderator

Samordnare Nära vård
Sveriges Kommuner och Regioner

Samordnare för Nära vård på Sveriges Kommuner och Regioner sedan hösten 2019, kommer från en tjänst som utvecklingsdirektör i Region Norrbotten, utbildad sjuksköterska och tidigare vice ordförande i Vårdförbundet. Brinner för personcentrerad vård.

Profilbild för Christina Sand

Christina Sand Paneldeltagare

Enhetschef
Barn unga och familjehälsa, Region Värmland

Hur mår du.nu

Profilbild för Fredrik Hasselberg

Fredrik Hasselberg Paneldeltagare

Digitaliseringschef och programledare Nära vård
Region Gotland

Engagerad förändringsledare som har glädjen att få driva verksamhetsutveckling genom digitala tjänster och förflyttningen till en god och nära vård på Gotland.

Profilbild för Kim Nilke Nordlund

Kim Nilke Nordlund Paneldeltagare

Generalsekreterare
Unga Reumatiker

Generalsekreterare för Unga Reumatiker och spetspatient. Driver också "Ett sjukt friskt liv", en plattform för tankar, känslor, tips och pepp för dig som lever med kronisk sjukdom.

ungareumatiker.se /
ettsjuktfrisktliv.se

Profilbild för Mattias Millbro

Mattias Millbro Paneldeltagare

Ordförande
Neuro Ung Med MS

Pappa, föreläsare, ingenjör och spetspatient. Har grundat https://ungmedms.com som växt till en innovativ decentraliserad patientförening.
Twitter: https://twitter.com/multipelskleros