Huvudbild för Vitalis 2021

Digital vårdplan för cancerpatienter borde inte alla få det ?

Föreläsare: Karin Vriste, Lina Sarv

Varje patient är unik och ska enligt den nationella cancerstrategin från 2009 erbjudas en individuell vårdplan. Från att i många år ha gett patienten en pärm med papper som personalen själva har skrivit finns det idag möjlighet att erbjuda en individanpassad vårdplan både på papper men även digitalt. Min vårdplan tas fram per cancerdiagnos och förvaltas av Regionala cancercentrum i samverkan i e-tjänsten Stöd och behandling via 1177 Vårdguiden.

Min vårdplan är patientens plan och syftar till att öka patientens delaktighet, skapa trygghet och förståelse. Det ska göra vårdförloppet sammanhållet, överblickbart och tydliggöra vem som gör vad. På så sätt eftersträvas att öka kvaliteten och jämlikheten på patientinformationen runt om i landet och öka användandet av Min vårdplan. Regionala cancercentrum stödjer införandet av Min vårdplan via 1177 Vårdguiden, som finns redo för alla regioner att börja erbjuda sina patienter.

Digital Min vårdplan ger följande möjligheter;

* patienten alltid har tillgång till Min vårdplan via sin telefon, surfplatta eller dator,  

* Min vårdplan på ett enkelt sätt kan individanpassas baserat på patientens behov,

* Min vårdplan kan uppdateras på distans,

* patienten och vårdpersonalen kan skicka meddelanden till varandra,

* Min vårdplan blir ett komplement till patientens samlade engagemang med vården på 1177.se,

* en nationell Min vårdplan kan överlämnas i hela Sverige och därmed följa patienten.

* regioner behöver inte själva ta fram och förvalta innehåll till Min vårdplan.

Vi kommer att få lyssna till Karin Vriste och Lina Sarv som arbetar med att tillgängliggöra detta nationellt och stötta införanden runt om i landet.

Språk

Svenska

Ämne

Remote Health Care

Föreläsningssyfte

Inspiration

Kunskapsnivå

Intermediate

Målgrupp

Management/decision makers
Organizational development
Researchers
Students
Healthcare professionals
Patient/user organizations

Nyckelord

Actual examples (good/bad)
Welfare development,
Patient centration

Föreläsare

Karin Vriste Föreläsare

Lina Sarv Föreläsare