Huvudbild för Vitalis 2021
Profilbild för Intelligent routing - smart vårddirigering för god kontinuitet och hög tillgänglighet

Intelligent routing - smart vårddirigering för god kontinuitet och hög tillgänglighet

Föreläsare: Jacob Stedman

Spår: Datadriven vård och omsorgsförbättring

Intelligent routing, eller kompetensbaserad routing, är en teknik som bland annat används av kundcenters för att samla kundens förfrågningar och önskemål via röst, digitala eller sociala kanaler och sedan tillämpa regler för att dirigera kunden till den kontakt som är bäst lämpad att hantera kundens problem eller fråga. Automatiserade dataflöden mellan olika system minskar manuell intervention och avvikelser som kan leda till stopp och ineffektivitet. Liknande teknik tillämpad i primärvården innebär att vi kan upprätthålla hög tillgänglighet till vård med god kvalitet och kontinuitet.
Med AI-triagering och intelligent hälsoteknik som klarar komplexa flöden och dynamisk dirigering av vårdflöden kan resursutnyttjandet effektiviseras på ett helt nytt sätt.

• Eliminera manuella arbetsflöden

• Koppla samman alla vårdenheter, även de med begränsade IT-resurser och bandbredd

• Sourca automatiskt rätt resurs till rätt patient, oavsett behov, vårdgivare och plats. 


Genom att kombinera en central virtuell specialistbaserad enhet med hög kompetens med ett digitalt vårdsystem sammankopplat med lokala vårdcentraler nära patienten kan resurser utnyttjas optimalt och riktas dit de gör störst nytta. Samtidigt kan kontinuiteten bibehållas eftersom all information och dialog runt patient hålls samman och enkelt tillgänglig för både patient och relevanta vårdgivare. 


När Region Gävleborg nu introducerar sin genomgripande digitalisering av hela sjukvården i en sammanhållen vårdkedja är intelligent routing av kompetens och resurser en viktig beståndsdel. All tillgänglig vårdpersonal/kompetens är sammankopplad digitalt för att kunna ta rätt patient till rätt kompetens och även för att kunna lastbalansera och avlasta olika enheter.  

Språk

Svenska

Ämne

Technology

Föreläsningssyfte

Inspiration

Kunskapsnivå

Intermediate

Målgrupp

Management/decision makers
Politicians
Organizational development
Technicians/IT/Developers
Healthcare professionals

Nyckelord

Actual examples (good/bad)
Benefits/effects
Patient centration
Innovation/research

Relaterade produkter

Föreläsare

Profilbild för Jacob Stedman

Jacob Stedman FöreläsareUtställare

VD
Platform24

Jacob Stedman är medgrundare och VD för Platform24 Healthcare AB. Han är en tech-entreprenör som var med och populariserade e-handel i Sverige på 90-talet, och har bakgrund som ekonom och systemutvecklare med ett djupt personligt intresse för sjukvård, patient- och anhörigperspektiv. Jacob var managementkonsult i sex år på McKinsey, och efter det tf VD på Reach for Change, en stiftelse inom Kinneviksfären som stödjer sociala entreprenörer i Europa, Afrika och Asien. Han sitter också i styrelsen för IKEA Foundations Better Shelter och stiftelsen Friends