Header image for Vitalis 2021
Profile image for Automatisering och digitalisering i vård och omsorgsförvaltningen Västerås stad, så jobbar vi!

Automatisering och digitalisering i vård och omsorgsförvaltningen Västerås stad, så jobbar vi!

Lecturer: Helena Nilsson

Praktiskt exempel på hur vård- och omsorgsförvaltningen i Västerås stad arbetar systematiskt med automatisering och digitalisering. Redovisning av hur vi gått till väga samt vilka effekter och nyttor vi uppnått så här långt samt hur vi arbetar med verksamhetsutvecklingen som en ordinarie del i det systematiska förändringsarbetet.

Language

Svenska

Topic

Kommunal eHälsa

Objective of lecture

Verktyg för implementering

Level of knowledge

Fördjupning

Target audience

Chef/Beslutsfattare
Verksamhetsutveckling

Keyword

Exempel från verkligheten (goda/dåliga)
Nytta/effekt
Kommun

Lecturers

Profile image for Helena Nilsson

Helena Nilsson Lecturer

Enhetschef
Västerås stad

Legitimerad sjuksköterska som brinner för att få ändamålsenliga IT-stöd till nytta för personal och invånare. Magisterexamen i hälsoinformatik och certifierad verksamhetsarkitekt. Har erfarenhet av kliniskt arbete (>15 år) samt i gränslandet mellan verksamhet och teknik i landsting, landstingsgemensamt, It-leverantör, myndighet och kommun. nuvarande roll som enhetschef i Västerås stad på vård- och omsorgsförvaltningen och ansvara för all systemförvaltning, trygghetsskapande teknik och en innovationstestbädd.