Huvudbild för Vitalis 2021
Profilbild för Automatisering och digitalisering i vård och omsorgsförvaltningen Västerås stad, så jobbar vi!

Automatisering och digitalisering i vård och omsorgsförvaltningen Västerås stad, så jobbar vi!

Föreläsare: Helena Nilsson

Praktiskt exempel på hur vård- och omsorgsförvaltningen i Västerås stad arbetar systematiskt med automatisering och digitalisering. Redovisning av hur vi gått till väga samt vilka effekter och nyttor vi uppnått så här långt samt hur vi arbetar med verksamhetsutvecklingen som en ordinarie del i det systematiska förändringsarbetet.

Språk

Svenska

Ämne

Municipality eHealth

Föreläsningssyfte

Tools for implementation

Kunskapsnivå

Intermediate

Målgrupp

Management/decision makers
Organizational development

Nyckelord

Actual examples (good/bad)
Benefits/effects
Municipality

Föreläsare

Profilbild för Helena Nilsson

Helena Nilsson Föreläsare

Enhetschef
Västerås stad

Legitimerad sjuksköterska som brinner för att få ändamålsenliga IT-stöd till nytta för personal och invånare. Magisterexamen i hälsoinformatik och certifierad verksamhetsarkitekt. Har erfarenhet av kliniskt arbete (>15 år) samt i gränslandet mellan verksamhet och teknik i landsting, landstingsgemensamt, It-leverantör, myndighet och kommun. nuvarande roll som enhetschef i Västerås stad på vård- och omsorgsförvaltningen och ansvara för all systemförvaltning, trygghetsskapande teknik och en innovationstestbädd.