Header image for Vitalis 2021

Psykosstödet - Digitalt stöd för patienter och närstående

Track: Digital psykologi

Sex stycken psykosmottagningar har under hösten 2020 startat att använda ett digitalt Psykosstöd som ett komplement till befintlig vård. Stödet är framtaget inom ett samverkansprojekt mellan VGR, Stockholm, Gotland, WeMind och ska ge patienter samt närstående en möjlighet att få ett digitalt stöd genom stöd- och behandlingsplattformen på 1177.se. 

Idag får ni lyssna på projektdeltagare från VGR som berättar om projektet och hur man trots pandemin lyckas komma framåt enligt tidsplan. 

Ni får även titta på Psykosstödet genom en LIVE-demo där vi loggar in på 1177.se och visar hur det stödet ser ut.Language

Svenska

Topic

Digitala hjälpmedel

Objective of lecture

Inspiration

Level of knowledge

Introduktion

Target audience

Chef/Beslutsfattare
Verksamhetsutveckling
Vårdpersonal
Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Keyword

Exempel från verkligheten (goda/dåliga)
Personcentrering