Header image for Vitalis 2021
Profile image for Kognitiv tillgänglighet i möten– redskap och inspiration

Kognitiv tillgänglighet i möten– redskap och inspiration

Lecturers: Britta Brus, Gunilla Karlsson

Track: Digital tillgänglighet

I samband med Sveriges äldsta spelkonvent GothCon bestämde sig Gunilla Karlsson och Britta Brus som då representerade West Coast Miners och NPF-Ninjas, att skapa en första utpost för nya besökare. Tanken var att om vi skapar en välkomnande och miljö för NPF-are (NPF- Neuropsykiatriska funktionshinder), så får vi en miljö som är bra för alla: Design för alla. Initiativet mottogs med öppna armar. Sverok Väst kontaktade senare Gunilla och Britta för skapandet av en kurs. På Vitalis får nu fler möjlighet att ta del av de erfarenheter som de byggt upp under många år. Ämnet är av intresse för alla som önskar göra möten, lokaler, konferenser och konvent tillgängliga fullt ut.

Language

Svenska

Topic

Invånare/Patientbehov

Objective of lecture

Orientering

Level of knowledge

Introduktion

Target audience

Chef/Beslutsfattare
Politiker
Verksamhetsutveckling
Studerande
Omsorgspersonal
Vårdpersonal

Keyword

Exempel från verkligheten (goda/dåliga)
Nytta/effekt
Patientsäkerhet
Information/myndighet
Användbarhet
Etik

Lecturers

Profile image for Britta Brus

Britta Brus Lecturer

NPF-Ninjas

Britta Brus är styrelseledamot i föreningen Attention-Göteborg som sprider kunskap om neuropsykiatriska funktionsvariationer -NPF och arbetar intressepolitiskt. Britta brinner för att sprida kunskap om neurodiversitet och verka för empowerment för personer med NPF. Britta är pedagog och har arbetat länge inom skola, omsorg och kultur, är NPF-mamma och även NPF-Ninja, autistaktivist. Med klokskap och humor driver hon frågor kring barns rättigheter i skolan, vården och samhället. Britta är en erfaren arrangör av event, kurser och workshops. Exempel på det är NPF-anpassat, nybörjarvänligt event under två år på GothCon brädspelskonvent som var mycket uppskattat.

Profile image for Gunilla Karlsson

Gunilla Karlsson Lecturer

Välfärdsingenjör
Lidol

Gunilla Karlsson Välfärdsingenjör på Lidol. Som Välfärdsingenjör ser Gunilla Karlsson sig som bro mellan olika kulturer: teknik-samhälle, dövkultur-hörkultur, funktionsnedsättning-välfärd. Gunilla är Civilingenjör från Chalmers, uppväxt med döva föräldrar och själv förälder till son med NPF. Gunilla arbetar idag med kommunikation och välfärdsteknik främst med fokus på inkluderande telefoni och tillgängliga digitala möten.
Inkluderande design och universell utformning ligger henne varmt om hjärtat. Gunilla har varit med och starta initiativet NPF-Ninjas och föreningar som Sverok-West Coast Miners och Föreningen Hörande Barn till Döva.