Huvudbild för Vitalis 2021
Profilbild för Kognitiv tillgänglighet i möten– redskap och inspiration

Kognitiv tillgänglighet i möten– redskap och inspiration

Föreläsare: Britta Brus, Gunilla Karlsson

Spår: Digital tillgänglighet

I samband med Sveriges äldsta spelkonvent GothCon bestämde sig Gunilla Karlsson och Britta Brus som då representerade West Coast Miners och NPF-Ninjas, att skapa en första utpost för nya besökare. Tanken var att om vi skapar en välkomnande och miljö för NPF-are (NPF- Neuropsykiatriska funktionshinder), så får vi en miljö som är bra för alla: Design för alla. Initiativet mottogs med öppna armar. Sverok Väst kontaktade senare Gunilla och Britta för skapandet av en kurs. På Vitalis får nu fler möjlighet att ta del av de erfarenheter som de byggt upp under många år. Ämnet är av intresse för alla som önskar göra möten, lokaler, konferenser och konvent tillgängliga fullt ut.

Språk

Svenska

Ämne

Inhabitant/Patient needs

Föreläsningssyfte

Orientation

Kunskapsnivå

Introductory

Målgrupp

Management/decision makers
Politicians
Organizational development
Students
Care professionals
Healthcare professionals

Nyckelord

Actual examples (good/bad)
Benefits/effects
Patient safety
Government information
Usability
Ethics

Föreläsare

Profilbild för Britta Brus

Britta Brus Föreläsare

NPF-Ninjas

Britta Brus är styrelseledamot i föreningen Attention-Göteborg som sprider kunskap om neuropsykiatriska funktionsvariationer -NPF och arbetar intressepolitiskt. Britta brinner för att sprida kunskap om neurodiversitet och verka för empowerment för personer med NPF. Britta är pedagog och har arbetat länge inom skola, omsorg och kultur, är NPF-mamma och även NPF-Ninja, autistaktivist. Med klokskap och humor driver hon frågor kring barns rättigheter i skolan, vården och samhället. Britta är en erfaren arrangör av event, kurser och workshops. Exempel på det är NPF-anpassat, nybörjarvänligt event under två år på GothCon brädspelskonvent som var mycket uppskattat.

Profilbild för Gunilla Karlsson

Gunilla Karlsson Föreläsare

Välfärdsingenjör
Lidol

Gunilla Karlsson Välfärdsingenjör på Lidol. Som Välfärdsingenjör ser Gunilla Karlsson sig som bro mellan olika kulturer: teknik-samhälle, dövkultur-hörkultur, funktionsnedsättning-välfärd. Gunilla är Civilingenjör från Chalmers, uppväxt med döva föräldrar och själv förälder till son med NPF. Gunilla arbetar idag med kommunikation och välfärdsteknik främst med fokus på inkluderande telefoni och tillgängliga digitala möten.
Inkluderande design och universell utformning ligger henne varmt om hjärtat. Gunilla har varit med och starta initiativet NPF-Ninjas och föreningar som Sverok-West Coast Miners och Föreningen Hörande Barn till Döva.