Huvudbild för Vitalis 2021
Profilbild för Standardiserad dokumentation kring cancerpatienter

Standardiserad dokumentation kring cancerpatienter

Föreläsare: Keng-Ling Wallin

Spår: Informatik/semantik/standards

Socialstyrelsen ska stödja en standardiserad och enhetlig dokumentation kring cancerpatienter genom att identifierar ett antal generella nationella informationsmängder. Nationella informationsmängder (NIM) beskriva hur en avgränsad informationsmängd kan dokumenteras på ett strukturerat och entydigt sätt, oberoende av i vilken del av vård och omsorg den dokumenteras. Grundstrukturen för NIM är nationella informationsstruktur samt Snomed CT, hälsorelaterade klassifikationer och Socialstyrelsens termbank.

I denna presentation beskriver Socialstyrelsen ett antal NIM:ar som kan användas för standardisera dokumentationen inom cancervården.

Språk

Svenska

Ämne

Other, eHealth

Föreläsningssyfte

Inspiration

Kunskapsnivå

Intermediate

Målgrupp

Management/decision makers
Organizational development
Technicians/IT/Developers
Students

Nyckelord

Benefits/effects
Patient centration
Documentation,
Usability

Föreläsare

Profilbild för Keng-Ling Wallin

Keng-Ling Wallin Föreläsare

Hälsoinformatiker
Socialstyrelsen

På Socialstyrelsen arbetar jag med förvaltning och användarstöd för den kliniska terminologin Snomed CT, och mer specifikt med standardisering av dokumentation huvudsakligen inom området patologi och även i andra specialiteter i cancervården.
Tidigare har jag forskat om cancerepidemiologi och om biologiska faktorer som ligger bakom cancerutveckling. Förutom cancerforskning har jag arbetat med kvalitetssäkring inom medicinsk diagnostik. Nu vill jag medverka till, utveckla och implementera strukturerad, enhetlig och entydig vårddokumentation för primär och sekundär användning av vårddata.