Profilbild för Keng-Ling Wallin

Keng-Ling Wallin Föreläsare

Hälsoinformatiker
Socialstyrelsen
Personlig presentation
På Socialstyrelsen arbetar jag med förvaltning och användarstöd för den kliniska terminologin Snomed CT, och mer specifikt med standardisering av dokumentation huvudsakligen inom området patologi och även i andra specialiteter i cancervården.
Tidigare har jag forskat om cancerepidemiologi och om biologiska faktorer som ligger bakom cancerutveckling. Förutom cancerforskning har jag arbetat med kvalitetssäkring inom medicinsk diagnostik. Nu vill jag medverka till, utveckla och implementera strukturerad, enhetlig och entydig vårddokumentation för primär och sekundär användning av vårddata.