Huvudbild för Vitalis 2021
Profilbild för Bra Liv nära – 5 år av digital primärvård i offentlig regi

Bra Liv nära – 5 år av digital primärvård i offentlig regi

Föreläsare: Ulf Österstad

Spår: Nära vård

När Ulf Österstad startade upp Bra Liv nära 2015 som en av de första (om inte den första) offentligt finansierade digitala primärvårdsmottagning i Europa, var det många i Vårdsverige som i grunden ifrågasatte konceptet om digital vård. Men påhejade av patienter och medarbetare stod ledningen fast vid sin vision och i december 2020 firade Bra Liv nära sitt 5-årsjubileum.


I denna föreläsning tar Ulf Österstad, distriktsläkare och verksamhetschef, med oss på Bra Liv näras inspirerande resa från en digital mottagning med drop-in och videobesök till en verksamhet som idag hanterar en stor mängd digitala och automatiserade interaktioner och som utgör navet i region Jönköpings digitalt först-strategi för primärvården. Genom unik tillgång till historiska data visar Ulf på utfallet av digital vård över tid samt redogör för de effekter som covid-19-pandemin medfört. Han beskriver även hur Bra Liv nära, mycket på grund av en väl etablerad ja-kultur och ett modigt ledarskap, stod redo att stötta regionen i hanteringen av covid-19-pandemin, med allt från digitala rondningar till covid-tester och vaccination.


Språk

Svenska

Ämne

Remote Health Care

Föreläsningssyfte

Inspiration

Kunskapsnivå

Introductory

Målgrupp

Management/decision makers
Politicians
Organizational development
Technicians/IT/Developers
Healthcare professionals

Nyckelord

Actual examples (good/bad)
Benefits/effects
Management
Follow-up/Report of current status,
Usability

Föreläsare

Profilbild för Ulf Österstad

Ulf Österstad Föreläsare

Verksamhetschef
Vårdcentralerna Bra Liv

Distriktsläkare och verksamhetschef för Bra Liv nära, Region Jönköpings län. Legitimerad läkare sedan 2007. Tidigare ledamot i SYLF och v. ordförande i SFAM. Ulf är en av drivkrafterna bakom den digitala enheten Bra Liv nära, som vid lanseringen 2016 var den första offentliga aktören inom primärvård i Norden som erbjöd digitala vårdbesök via en app.