Profilbild för Ulf Österstad

Ulf Österstad Föreläsare

Verksamhetschef
Vårdcentralerna Bra Liv

Föreläsare för

Bra Liv nära – 5 år av digital primärvård i offentlig regi

Distriktsläkare och verksamhetschef för Bra Liv nära, Region Jönköpings län. Legitimerad läkare sedan 2007. Tidigare ledamot i SYLF och v. ordförande i SFAM. Ulf är en av drivkrafterna bakom den digitala enheten Bra Liv nära, som vid lanseringen 2016 var den första offentliga aktören inom primärvård i Norden som erbjöd digitala vårdbesök via en app.