Huvudbild för Vitalis 2021
Profilbild för eID för medarbetare

eID för medarbetare Har passerat

Onsdag 19 maj 2021 10:40 - 11:05 3. Live

Föreläsare: Eva Sartorius

Spår: Teknik

Det ska bli möjligt för medarbetare att använda jobbets e-legitimationer i många olika digitala tjänster. Det är fokus i den färdigställda förstudierapporten om eID för medarbetare som tagits fram inom DIGG:s regeringsuppdrag att i samverkan med andra parter etablera en förvaltningsgemensam digital infrastruktur för informationsutbyte. 

För att detta ska bli verklighet behövs nya ersättningslösa avtal mellan alla intresserade parter.

Huvudinriktningen i den nya avtalen är att följa det tekniska ramverket för DIGG:s identitetsfederation, Sweden Connect. Det kommer också att vara tillåtet att göra på annat sätt, till exempel när medarbetare använder e-legitimationen i interna system.

Medarbetare ska också kunna identifiera sig och skriva under utan att använda personnummer, något som DIGG:s tekniska ramverk för e-legitimering ger visst stöd för redan idag. Ett arbete gjorts för att ytterligare förbättra möjligheterna att istället inkludera medarbetares ”anställnings-id”, HSA-id eller motsvarande även i den nationella profilen.

Ni som arbetsgivare kan redan nu förbereda er för de nya avtalen genom att

  • skaffa e-legitimationer som är godkända av DIGG till medarbetare
  • se över avtal med leverantörer av identitetsintyg

För att identitetstyget ska nå fullvärdig tillitsnivå, t.ex. "LoA3", behöver IdP-leverantören vara tillitsgranskad och godkänd av DIGG.

De nya avtalen gör det möjligt att lägga till fler inloggningsalternativ. Ni som är uppkopplade mot ”Foreign eID” är tekniskt redan väl förberedda.
Språk

Svenska

Ämne

Cybersecurity, Information Security, Privacy

Föreläsningssyfte

Orientation

Kunskapsnivå

Introductory

Målgrupp

Management/decision makers
Organizational development
Purchasers/acquisitions/eco nomy/HR
Technicians/IT/Developers

Nyckelord

Law, Judicial procedures
Information security
Government information

Föreläsare

Profilbild för Eva Sartorius

Eva Sartorius Föreläsare

Specialist inom Digital identitet
Myndigheten för digital förvaltning

Eva har arbetat med digitalisering i många år, både inom privat och offentlig sektor. På senare år har e-legitimationer och identitetsfederationer varit Evas fokus.

Som anställd på DIGG har hon senast ansvarat för förstudien "eID för medarbetare" och hon arbetar även med att förbereda för att svenska e-legitimationer ska kunna användas utomlands enligt eIDAS-förordningen.