Huvudbild för Vitalis 2021
Profilbild för Satsning egenmonitorering region Östergötland. Därför satsar vi på Egenmonitorering.

Satsning egenmonitorering region Östergötland. Därför satsar vi på Egenmonitorering. Har passerat

Onsdag 24 november 2021 10:35 - 10:50

Föreläsare: Erik Reinicke

Spår: Mötesplats Egenmonitorering 24 nov

 

Föreläsare

Profilbild för Erik Reinicke

Erik Reinicke Föreläsare

Projektledare
Region Östergötland

Erik Reinicke är sjuksköterska i grunden och har huvudsakligen arbetat som chef och ledare inom vårdverksamhet och IT. Nu leder Erik ”Ekosystem för e-Hälsa”, ett projekt inom Innovationsmotorerna. Projektets mål är att skapa ” En hälso- och sjukvård som med hjälp av modern teknologi skapar förutsättningar för en preventiv egenvård, där patienter med kroniska sjukdomar i många fall kan vårdas eller vårda sig själva i hemmet, med samma medicinska säkerhet som om de var på sjukhus.” Rent konkret handlar det om att implementera en vårdform med egenmonitorering för 5-10000 patienter i Region Östergötland.