Header image for Vitalis 2021
Profile image for Individanpassad Digital Hälsa

Individanpassad Digital Hälsa

Lecturer: Mikael Mattsson

Track: Nära vård

I kölvattnet av COVID-19-pandemin har vårdflöden och regelverk förändrats, och dessutom har situationen förstärkt och tydliggjort hälsosamma vs ohälsosamma beteenden, till exempel förändrade vanor för fysisk aktivitet, kost, alkholintag, och stresshantering. Tillsammans har dessa strömningar möjliggjort och tydliggjort möjligheter och behov av individanpassad digital hälsovård som effektivt kan bedrivas på distans. Idén är inte ny men viruspandemins effekter i kombination med stora landvinningar inom teknologi och data vetenskap har inneburit helt nya möjligheter.
För att på allvar kunna implementera individanpassad preventivt hälsoarbete krävs insatser och samverkan över flera steg. Det behövs ett tankesätt som tar hänsyn till samtliga aspekter; teknik som möjliggör mätning, kontroll, och rapportering; beräkningsmodeller och algoritmer som baserar rekommendationerna på en kombination av evidensbaserad vetenskap och individspecifika reaktionsmönster; samt metoder för motivations- och beteendeförändring.
Seminariet syftar till att belysa dessa steg, och presentera lyckade och mindre lyckade exempel.

Language

Svenska

Topic

Framtidens omsorg och vård

Objective of lecture

Inspiration

Level of knowledge

Fördjupning

Target audience

Chef/Beslutsfattare
Politiker
Verksamhetsutveckling
Omsorgspersonal
Vårdpersonal

Keyword

Exempel från verkligheten (goda/dåliga)
Nytta/effekt
Välfärdsutveckling
Användbarhet

Lecturers

Profile image for Mikael Mattsson

Mikael Mattsson Lecturer

PhD, Expert Digital Hälsa
RISE & SVEXA

https://www.ri.se/sv/person/mikael-mattsson