Header image for Vitalis 2021
Profile image for Samlat stöd från nationell nivå till socialtjänsten och hälso- och sjukvården

Samlat stöd från nationell nivå till socialtjänsten och hälso- och sjukvården

Lecturers: Agneta Aldor, Åsa Zetterström Klintsjö

Track: Införande

Det är många myndigheter och organisationer som bidrar med olika typer av stöd för att hjälpa kommuner och regioner i sitt verksamhetsutvecklingsarbete med stöd av digitalisering, men det är svårt att hitta rätt bland alla webbsidor. Därför har E-hälsomyndigheten kartlagt olika stöd från olika myndigheter och organisationer på nationell nivå och sammanställt materialet på en och samma plats. I denna föreläsning presenteras sammanställningen ur olika vinklar, såsom målgrupp, huvudman, område och koppling till insatsområdena i Vision är‑hälsa 2025.

Language

Svenska

Topic

Framtidens omsorg och vård

Objective of lecture

Verktyg för implementering

Level of knowledge

Introduktion

Target audience

Chef/Beslutsfattare
Politiker
Verksamhetsutveckling
Tekniker/IT/Utvecklare
Forskare (även studerande)
Studerande
Omsorgspersonal
Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Keyword

Exempel från verkligheten (goda/dåliga)
Nytta/effekt
Välfärdsutveckling
Uppföljning/Nulägesbeskrivning
Patientsäkerhet
Information/myndighet

Lecturers

Profile image for Agneta Aldor

Agneta Aldor Lecturer

Utredare
E-hälsomyndigheten

Agneta Aldor har under mer än tio år arbetat med utveckling av e-hälsa inom kommuner på såväl lokal, regional som nationell nivå. Vill se nytta med den digitala utvecklingen inom kommunernas socialtjänst och hälso- och sjukvård, nytta för individ och medarbetare men också för samhället i stort.

Profile image for Åsa Zetterström Klintsjö

Åsa Zetterström Klintsjö Lecturer

Utredare
E-hälsomyndigheten

Åsa Zetterström Klingsjö är socionom med bakgrund inom socialtjänst och statlig sektor som utredare. Under de senaste åren har Åsa varit involverad i regeringsuppdraget ”Nationellt stöd till kommunerna vid införande av digital teknik” samt i E-hälsomyndighetens arbete med samordnat stöd till socialtjänsten.