Huvudbild för Vitalis 2021
Profilbild för Paneldiskussion och frågestund om openEHR

Paneldiskussion och frågestund om openEHR Har passerat

Torsdag 20 maj 2021 11:00 - 11:50 3. Live

Föreläsare:
Moderator: Åsa Skagerhult
Paneldeltagare: Anders Thurin, Daniel Karlsson, Erik Sundvall, Göran Karlström, Helen Broberg, Martin Grundberg, Mikael Nyström, Patrik Georgii-Hemming

Spår: OpenEHR

OpenEHR-spåret avslutas och knyts ihop med en paneldiskussion och frågestund. I panelen deltar bland annat talarna från de tidigare föredragen i spåret. Panelen inleder med ett samtal om: 

  • Standardisering är svårt! Vad är lättare och svårare om man använder openEHR?

  • Utmaningar, aha-upplevelser och andra erfarenheter vid utveckling med hjälp av openEHR?

  • Frågor som väckts tidigare i openEHR-spårets föredrag

Stunden avslutas med en gemensam diskussion kring öppna frågor från publiken.


Språk

Svenska

Ämne

Technology

Föreläsningssyfte

Inspiration

Kunskapsnivå

Intermediate

Målgrupp

Management/decision makers
Politicians
Organizational development
Technicians/IT/Developers
Researchers
Students
Healthcare professionals

Nyckelord

Actual examples (good/bad)
Benefits/effects
Management
Innovation/research

Föreläsare

Föreläsare

Profilbild för Åsa Skagerhult

Åsa Skagerhult ModeratorUtställare

verksamhetsarkitekt i Region Östergötland
Svensk Förening för medicinsk informatik

Åsa arbetar som verksamhetsarkitekt i Region Östergötland med fokus på användarnytta och hälsoinformatik.

Anders Thurin PaneldeltagareUtställare

Öl
Svensk Förening för medicinsk informatik

Läkare (klinisk fysiolog), erfaren inom standardisering, FoU inom terminologiområdet och nu vetenskaplig sekreterare i SFMI.

Profilbild för Daniel Karlsson

Daniel Karlsson Paneldeltagare

Hälsoinformatiker
Socialstyrelsen

Daniel Karlsson jobbar som hälsoinformatiker på Socialstyrelsen. Daniel har en teknisk bakgrund och är disputerad i medicinsk informatik. Han har jobbat på Socialstyrelsen med förvaltning av av den svenska utgåvan av Snomed CT sedan 2017.

Profilbild för Erik Sundvall

Erik Sundvall Paneldeltagare

Informationsarkitekt & hälsoinformatikforskare
Region Östergötland & Linköpings Universitet

Informationsarkitekt i Region Östergötland & hälsoinformatikforskare vid Linköpings Universitet (Inst. f. Medicinsk Teknik.)

Aktiv i standardiseringsarbete relaterat till t.ex. openEHR, SIS/ISO och Snomed CT.

Civilingenjör (IT) och Tekn. Dr. i medicinsk informatik. Vetenskapliga publikationer: https://scholar.google.com/citations?user=riUPE7QAAAAJ&hl=en

Profilbild för Göran Karlström

Göran Karlström PaneldeltagareUtställare

Medicinskt ledningsansvarig Region Värmland
Svensk Förening för medicinsk informatik

Medicinskt ledningsansvarig för Sjukvården i Region Värmland och Objektägare för regionens vårdinformationssystem. Styrelsemedlem i Svenska Intensivvårdsregistret och Svensk Förening för Medicinsk Informatik.

Profilbild för Helen Broberg

Helen Broberg PaneldeltagareUtställare

Informatikarkitekt
Svensk Förening för medicinsk informatik

Helen Broberg arbetar som informatikarkitekt på Digitalisering IT och MT förvaltningen i Region Skåne. Inom Region Skåne arbetar Helen med arkitekturstyrning och arkitekturledning samt i SDV-programmet (Skånes digitala vårdsystem).

Sedan mitten av 90-talet har Helen varit aktiv deltagare i standardiseringen inom TK334 Hälsoinformatik på nationell (SIS), europeisk (CEN) och internationell (ISO) nivå. Hon är och har varit deltagare i utveckling av och i revideringen av flera hälsoinformatiska standarder.

Profilbild för Martin Grundberg

Martin Grundberg PaneldeltagareUtställare

Cambio Healthcare Systems AB

Martin Grundberg är informatiker och jobbar på Cambio med produktstrategi framförallt relaterat till interoperabilitet, semantik, standardisering av informationsmodeller m.m. i kontexten av journalsystemet Cambio COSMIC samt nästa generations öppna plattform som bygger på openEHR.

Profilbild för Mikael Nyström

Mikael Nyström PaneldeltagareUtställare

Senior informatiker på Cambio Healthcare Systems AB
Svensk Förening för medicinsk informatik

Mikael Nyström arbetar på Cambio Healthcare Systems AB som senior informatiker och ansvarar där för informatiskt innehåll.

Under sin grundutbildning läste han vid Linköpings universitet till civilingenjör i datateknik med inriktningarna programvaruproduktion och medicinsk teknik och tog examen 2002. Han fortsatte senare med doktorandstudier och arbetat då bland annat med hur olika klassifikationers engelska och svenska termer kan återanvändas för att översätta nya klassifikationer och hur Snomed CT:s struktur kan användas för att synliggöra dolda samband i insamlad patientdata. Han tog en teknologie doktorsexamen i medicinsk informatik från Linköpings universitet 2010.

Under åren 2010 – 2019 arbetade han som forskare inom medicinsk informatik vid Linköpings universitet och arbetade då med olika studier om terminologi-, ontologi och informationsmodellsanvändning i patientjournaler. Från 2002 till 2019 var han lärare i Linköpings universitets grundutbildning i medicinsk informatik för främst civilingenjörsstudenter och deltog under en period även som IKT-pedagog vid uppbyggnaden av universitetets elärandesatsning och i Programnämnden för data- och medieteknik. Han arbetade även deltid som konsult åt Socialstyrelsen med frågor kring Snomed CT och klassifikationer från 2007 till 2019. Han har suttit i SNOMED Internationals rådgivande kommittéer sedan starten 2007 och arbetade deltid som konsult åt SNOMED International under åren 2013 – 2015 med utbildning av Snomed CT-implementasionsrådgivare och uppbyggnaden av SNOMED Internationals elärandeinitiativ. Han har även arbetat deltid som expert inom ehälsa på RISE Research Institutes of Sweden AB från 2015 till 2019.

Profilbild för Patrik Georgii-Hemming

Patrik Georgii-Hemming Paneldeltagare

CMIO
Karolinska Universitetsjukhuset

Patrik är Chief medical information officer (CMIO) för Karolinska Universitetssjukhuset . Han är även ordförande för Informatikrådet för hela Region Stockholm.