Profilbild för Daniel Karlsson

Daniel Karlsson Föreläsare

Hälsoinformatiker
Socialstyrelsen

Föreläsare för

openEHR, HL7 FHIR och Snomed CT – olika standarder som kan komplettera varandra.

Torsdag 09:50 - 10:10 3. Live

Hälsoinformatiker, Socialstyrelsen

Paneldeltagare för

Paneldiskussion och frågestund om openEHR

Torsdag 11:00 - 11:50 3. Live