Huvudbild för Vitalis 2021
Profilbild för Hälsoekonomiska bedömningar av medicintekniska produkter

Hälsoekonomiska bedömningar av medicintekniska produkter

Föreläsare: Ingela Svanäng

Spår: Införande

Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket, TLV, har i uppdrag att utföra hälsoekonomiska bedömningar av medicintekniska produkter som upphandlas av regionerna och som inte ingår i läkemedelsförmånerna. Ambitionen är att verka för en mer kunskapsstyrd, likvärdig och kostnadseffektiv användning av medicinteknik i hela landet i linje med TLV:s vision ”mesta möjliga hälsa för skattepengarna”.

Det medicintekniska produktrådet, MTP-rådet, inom regionernas gemensamma samverkansmodell för medicinteknik är sedan etableringen år 2020 beställare och mottagare av TLV:s hälsoekonomiska bedömningar. I den nya processen för nationellt ordnat införande av medicinteknik, bidrar TLV med de hälsoekonomiska bedömningarna liksom horisontspaning.

De hälsoekonomiska bedömningarna av medicintekniska produkter syftar till att stödja kliniska beslut och upphandling hos regionerna. De utförs på nationell nivå, ur ett samhällsperspektiv och baseras huvudsakligen på underlag från de företag som tillhandahåller produkterna. I de hälsoekonomiska bedömningarna redovisas kostnader och nyttor hos en medicinteknisk produkt för en viss användning och patientgrupp jämfört med ett kliniskt relevant jämförelsealternativ.

Detta föredrag ger en introduktion till hur TLV arbetar med detta uppdrag och samarbetar med bland annat MTP-rådet.

Språk

Svenska

Ämne

Quality and knowledge management

Föreläsningssyfte

Orientation

Kunskapsnivå

Introductory

Målgrupp

Management/decision makers
Purchasers/acquisitions/eco nomy/HR
Technicians/IT/Developers
Healthcare professionals
Patient/user organizations

Nyckelord

Benefits/effects
Management
Government information

Föreläsare

Profilbild för Ingela Svanäng

Ingela Svanäng Föreläsare

Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket, TLV

Samordnare/utredare/projektledare på TLV inom myndighetens arbete med medicinteknik.