Header image for Vitalis 2021
Profile image for Sammanhållen vård- och omsorgsjournal

Sammanhållen vård- och omsorgsjournal Passed

Tuesday May 18, 2021 13:00 - 14:00 1. Live

Moderator: Patrik Sundström
Panelists: Anna Netterheim, Johanna Hultcrantz, Lisbeth Löpare Johansson, Maria Jacobsson, Max Herulf, Niclas Hugosson

Track: Nära vård

Det har i många år höjts röster för att det måste bli tillåtet att smidigt dela information mellan sjukvård och socialtjänst. Inte minst för sköra äldre uppstår stora risker idag. En fråga är om man för vissa grupper behöver gå från “patientjournal” och “social journal” till en sammanhållen “vård- och omsorgsjournal”. Frågorna har nu fått ny aktualitet bl.a. genom den kritik som Coronakommissionen lämnade i sitt första betänkande och de förslag som Sören Ömans utredning lämnade i januari.Language

Svenska

Topic

Annat, eHälsa

Objective of lecture

Orientering

Level of knowledge

Introduktion

Target audience

Chef/Beslutsfattare
Politiker
Verksamhetsutveckling

Keyword

Exempel från verkligheten (goda/dåliga)
Nytta/effekt

Lecturers

Profile image for Patrik Sundström

Patrik Sundström Moderator

Chief Digital Officer
Sveriges Kommuner och Regioner

Patrik Sundström är Chief Digital Officer på SKR och har lång erfarenhet av digitalisering i hälso- och sjukvården och socialtjänsten.

Profile image for Anna Netterheim

Anna Netterheim Panelist

Riksföreningen MAS/MAR

MAR, medicinskt ansvarig Rehabilitering och styrelseledamot i Riksföreningen MAS/MAR.
Även enhetschef i Eslövs kommun.
"Gränslandet mellan socialtjänst och hälso-och sjukvård har fascinerat mig hela mitt yrkesliv, det är en utmaning att navigera rätt mellan olika perspektiv och får dem att tillsammans verka för att hela människan och dennes behov"

Profile image for Johanna Hultcrantz

Johanna Hultcrantz PanelistExhibitor

Chief Product Officer
Cambio Healthcare Systems AB

”Vilka är morgondagens drivkrafter, möjligheter och utmaningar som relaterar till hälsa, vård och omsorg?”, ”Hur kan vi stå bättre rustade för att möta dem?”, ”Vad är avgörande att vi fokuserar på redan nu?” ”Hur kommer förändringarna påverka oss, personal och invånare?” - det här är frågor som jag funderar på i min roll som produktchef på Cambio och jag uppskattar mycket att diskutera dem med mina medarbetare, kunder och branschkollegor. För mig är Vitalis en ypperlig arena för sådan dialog.

Profile image for Lisbeth Löpare Johansson

Lisbeth Löpare Johansson Panelist

Samordnare Nära vård
Sveriges Kommuner och Regioner

Samordnare för Nära vård på Sveriges Kommuner och Regioner sedan hösten 2019, kommer från en tjänst som utvecklingsdirektör i Region Norrbotten, utbildad sjuksköterska och tidigare vice ordförande i Vårdförbundet. Brinner för personcentrerad vård.

Profile image for Maria Jacobsson

Maria Jacobsson Panelist

Rättschef
Ehälsomyndigheten

Jurist som i många år arbetat med informationshantering inom och mellan hälso- och sjukvård och socialtjänst. På Vitalis 2021 ska jag delta i ett panelsamtal om sammanhållen journalföring och på Masterclass med en föreläsning om integritet och digital vård och omsorg.

Profile image for Max Herulf

Max Herulf Panelist

Utredare
E-hälsomyndigheten

Max Herulf har bakgrund som läkare, forskare och konsult inom sjukvårdsnära teknik. Han arbetar sedan 2020 på E-hälsomyndigheten.

Profile image for Niclas Hugosson

Niclas Hugosson PanelistExhibitor

CTO
Evimeria EMR AB

Niclas Hugosson är affärsutvecklare på Evimeria samt grundare av journalsystemet Webdoc och den digitala kommunikationsplattformen Vårdrummet. Utöver det egna utvecklingsarbetet är han engagerad i frågor som rör eHälsa ur ett bransch- och framtidsperspektiv och har exempelvis varit drivande i att koppla upp privata vårdgivare till den Nationella tjänsteplattformen. Som föreläsare kan Niclas Hugosson luta sig mot snart 15 års erfarenhet av innovation och arbete med digitala vårdlösningar.