Huvudbild för Vitalis 2021
Profilbild för Sammanhållen vård- och omsorgsjournal

Sammanhållen vård- och omsorgsjournal Har passerat

Tisdag 18 maj 2021 13:00 - 14:00 1. Live

Moderator: Patrik Sundström
Paneldeltagare: Anna Netterheim, Johanna Hultcrantz, Lisbeth Löpare Johansson, Maria Jacobsson, Max Herulf, Niclas Hugosson

Spår: Nära vård

Det har i många år höjts röster för att det måste bli tillåtet att smidigt dela information mellan sjukvård och socialtjänst. Inte minst för sköra äldre uppstår stora risker idag. En fråga är om man för vissa grupper behöver gå från “patientjournal” och “social journal” till en sammanhållen “vård- och omsorgsjournal”. Frågorna har nu fått ny aktualitet bl.a. genom den kritik som Coronakommissionen lämnade i sitt första betänkande och de förslag som Sören Ömans utredning lämnade i januari.Språk

Svenska

Ämne

Other, eHealth

Föreläsningssyfte

Orientation

Kunskapsnivå

Introductory

Målgrupp

Management/decision makers
Politicians
Organizational development

Nyckelord

Actual examples (good/bad)
Benefits/effects

Föreläsare

Profilbild för Patrik Sundström

Patrik Sundström Moderator

Chief Digital Officer
Sveriges Kommuner och Regioner

Patrik Sundström är Chief Digital Officer på SKR och har lång erfarenhet av digitalisering i hälso- och sjukvården och socialtjänsten.

Profilbild för Anna Netterheim

Anna Netterheim Paneldeltagare

Riksföreningen MAS/MAR

MAR, medicinskt ansvarig Rehabilitering och styrelseledamot i Riksföreningen MAS/MAR.
Även enhetschef i Eslövs kommun.
"Gränslandet mellan socialtjänst och hälso-och sjukvård har fascinerat mig hela mitt yrkesliv, det är en utmaning att navigera rätt mellan olika perspektiv och får dem att tillsammans verka för att hela människan och dennes behov"

Profilbild för Johanna Hultcrantz

Johanna Hultcrantz PaneldeltagareUtställare

Chief Product Officer
Cambio Healthcare Systems AB

”Vilka är morgondagens drivkrafter, möjligheter och utmaningar som relaterar till hälsa, vård och omsorg?”, ”Hur kan vi stå bättre rustade för att möta dem?”, ”Vad är avgörande att vi fokuserar på redan nu?” ”Hur kommer förändringarna påverka oss, personal och invånare?” - det här är frågor som jag funderar på i min roll som produktchef på Cambio och jag uppskattar mycket att diskutera dem med mina medarbetare, kunder och branschkollegor. För mig är Vitalis en ypperlig arena för sådan dialog.

Profilbild för Lisbeth Löpare Johansson

Lisbeth Löpare Johansson Paneldeltagare

Samordnare Nära vård
Sveriges Kommuner och Regioner

Samordnare för Nära vård på Sveriges Kommuner och Regioner sedan hösten 2019, kommer från en tjänst som utvecklingsdirektör i Region Norrbotten, utbildad sjuksköterska och tidigare vice ordförande i Vårdförbundet. Brinner för personcentrerad vård.

Profilbild för Maria Jacobsson

Maria Jacobsson Paneldeltagare

Rättschef
Ehälsomyndigheten

Jurist som i många år arbetat med informationshantering inom och mellan hälso- och sjukvård och socialtjänst. På Vitalis 2021 ska jag delta i ett panelsamtal om sammanhållen journalföring och på Masterclass med en föreläsning om integritet och digital vård och omsorg.

Profilbild för Max Herulf

Max Herulf Paneldeltagare

Utredare
E-hälsomyndigheten

Max Herulf har bakgrund som läkare, forskare och konsult inom sjukvårdsnära teknik. Han arbetar sedan 2020 på E-hälsomyndigheten.

Profilbild för Niclas Hugosson

Niclas Hugosson PaneldeltagareUtställare

CTO
Evimeria EMR AB

Niclas Hugosson är affärsutvecklare på Evimeria samt grundare av journalsystemet Webdoc och den digitala kommunikationsplattformen Vårdrummet. Utöver det egna utvecklingsarbetet är han engagerad i frågor som rör eHälsa ur ett bransch- och framtidsperspektiv och har exempelvis varit drivande i att koppla upp privata vårdgivare till den Nationella tjänsteplattformen. Som föreläsare kan Niclas Hugosson luta sig mot snart 15 års erfarenhet av innovation och arbete med digitala vårdlösningar.