Huvudbild för Vitalis 2021
Profilbild för Patientdriven verksamhetsutveckling

Patientdriven verksamhetsutveckling

Föreläsare: Hanna Waernér, Per-Olof Snårelid

Spår: Datadriven vård och omsorgsförbättring

Ett redskap vid verksamhetsutveckling är att få kunskap om hur en patient uppfattar sitt besök inom hälso- och sjukvården.
 
Hanna Waerner, bitr verksamhetschef på Kvinnosjukvården vid Akademiska sjukhuset och Pelle Snårelid, VD för WeCare AB kommer att berätta vilken nytta sjukhuset haft, de senaste två åren, av att systematiskt och strukturerat arbeta med patientåterkoppling i realtid.
 
 Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har slutit ett ramavtal om en tjänst som gör det möjligt att kontinuerligt genomföra verksamhetsnära undersökningar.
 Tjänsten samlar in kunskap från varje patientmöte, analyserar och återkopplar i realtid till verksamheten samt identifierar och prioriterar förbättringsområden med konkreta förbättringsförslag från patienterna.

Språk

Svenska

Ämne

Quality and knowledge management

Föreläsningssyfte

Tools for implementation

Kunskapsnivå

Introductory

Målgrupp

Management/decision makers
Organizational development
Care professionals
Healthcare professionals

Nyckelord

Actual examples (good/bad)
Benefits/effects
Patient centration

Föreläsare

Profilbild för Hanna Waernér

Hanna Waernér Föreläsare

tf Verksamhetschef Kvinnosjukvården
Akademiska Sjukhuset

Hanna Wærnér är barnmorska och biträdande verksamhetschef på Kvinnosjukvården, Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Profilbild för Per-Olof Snårelid

Per-Olof Snårelid Föreläsare

VD
WeCare AB

Grundare och VD till bolaget WeCare AB