Huvudbild för Vitalis 2021
Profilbild för eHälsa blir aHälsa – När de digitala vårdprocesserna blir automatiserade

eHälsa blir aHälsa – När de digitala vårdprocesserna blir automatiserade Har passerat

Tisdag 18 maj 2021 14:40 - 15:00 2. Live

Föreläsare: Emil Lennartsson

Spår: Framtidens omsorg och vård

Aleris Sömnapné har fått i uppdrag av Region Stockholm att som enda leverantör driva vården för vuxna patienter med obstruktivt sömnapnésyndrom (OSA). I uppdraget ingår att utreda misstänkt OSA, sätta in behandling samt följa upp pågående behandling, som ofta är livslång. Befolkningsstudier visar på att en stor andel av befolkningen har sömnapné och det tar ofta långtid från det att man upplever symptom tills det att OSA diagnostiseras och behandling sätts in. Aleris Sömnapné vill korta tiderna till diagnos och ge alla tillgång till en god vård inom rimlig tid.


En av de stora utmaningarna för Aleris Sömnapné vid starten våren 2020 var att hantera det stora antal patienter som behöver behandling och kunna ge alla en god vård utan långa vårdköer. Dessutom hade man patienter med väldigt långa behandlingscykler, ibland flera år, där man ville att personalen inte skulle behöva fokusera på administrationen att driva dessa processer framåt utan istället använda den tiden till att ta hand om patienterna. Man insåg att ett digitalt och automatiserat arbetssätt var en del lösningen och startade med ett vitt papper där hela personalen involverades från första dagen i att tänka i processer och sedan beskriva flödet och vårdprocesserna.

Förändring är sällan enkel, men genom att måla upp en gemensam målbild och förklara. Man har på kort tid fått in flera tusen patienter där systemet nu automatiskt driver dessa igenom vårdkedjan, och man ser redan en stor tidsbesparing hos vårdpersonalen. Patienterna har samtidigt blivit mer involverade. De känner sig trygga med att kliniken följer dem och att de blir kontaktade om något avviker, samtidigt som de alltid kan ta kontakt om de behöver hjälp. 


Avtalet med Region Stockholm innefattar en väl definierad patientgrupp och är baserat på vårdepisoder vilket ger mindre detaljstyrning och ökade möjlighet att utveckla väl anpassade vårdprocesser. Avtalet omfattar även utveckling och användning av digitala vårdformer inom ramen för vårduppdraget. Patienter kan inom avtalet behandlas med apnébettskena som tillhandahålls av tandläkare eller CPAP-utrustning vilket innebär andningsbehandling med övertryck. Leverantörerna av CPAP-utrustningar har väl uppbyggda system för telemonitorering där behandlingsdata samlas in och inställningar kan justeras. Detta sammantaget ger förutsättningarna att utveckla digitala och automatiserade vårdprocesser. 


Seminariet beskriver Aleris Sömnapnés erfarenheter av att ta fram gemensamma processer och implementera dessa med hjälp av ett system med digitala automatiserade vårdprocesser. Hur börjar man, vilka delar ska man fokusera på, hur får man med sig personalen, hur detaljerad ska man vara och hur många val skall man tillåta i rutinerna mm? 

Språk

Svenska

Ämne

Digital Assistive Technology

Föreläsningssyfte

Inspiration

Kunskapsnivå

Introductory

Målgrupp

Management/decision makers
Politicians
Organizational development
Technicians/IT/Developers
Healthcare professionals
Patient/user organizations

Nyckelord

Actual examples (good/bad)
Benefits/effects
Patient centration

Föreläsare

Profilbild för Emil Lennartsson

Emil Lennartsson Föreläsare

IT/Digitaliserings ansvarig
Aleris Kardiologi - Sömnapné - Klinisk Fysiologi

Jag har jobbat med vård-IT sedan 2008 och tycker det har varit mycket spännande att följa utvecklingen av eHälsa genom åren. Jag inspireras av att arbeta nära vården för att se hur helheten av system, verktyg, avtal, rutiner, personal, patienter och leverantörer kan samverka för att skapa ett mervärde.

Det har hänt mycket och det är otroligt spännande och inspirerande att nu få driva implementeringen av eHälsa och automatiserade vårdprocesser för Aleris Sömnapné. Jag har varit med från upphandling och även om vi nu, ett år efter avtalsstart, har kommit långt så ser vi att det finns mycket mer att göra.