Header image for Vitalis 2021
Profile image for Pandemin - ett lyft för BI-molntjänster inom Region Gävleborg

Pandemin - ett lyft för BI-molntjänster inom Region Gävleborg

Lecturer: Anders Lundgren

Track: Datadriven vård och omsorgsförbättring

Ett stort behov av Covid-19 statistik hos Region Gävleborgs ledning, politiker, press och allmänhet uppstod under våren 2020 i samband med coronapandemins utbrott i länet. Initialt sjösattes många manuella rapporteringsrutiner för uppföljning av beläggningsläget ute på de olika avdelningarna och IVA avseende covid19-patienterna. När semestrarna var i antågande under juni månad sågs det som högst angeläget att ta fram automatiserade rutiner för denna uppföljning av beläggningen av covid19-patienter på de olika sjukhusen i länet. Där passade den molnbaserade Power BI tjänsten till hundra procent. Efterhand har kompletterande rapporter vad gäller positiva provsvar och antikroppstester tagits fram som beslutsunderlag till regionens ledning inför en andra eller tredje våg av coronapandemin. Även data från rådgivningsdatabasen hos 1177 har importeras och samkörts med beläggningsläget för covid-19 för att i viss mån kunna förutsäga eventuella utbrott av covid19 samt andra influensatyper. Ett pågående projekt tillsammans med smittskyddsenheten handlar om att på kartor över länet visualisera smittspridningen av covid-19 på olika detaljeringsnivåer.

Language

Svenska

Topic

Vårdtjänster

Objective of lecture

Inspiration

Level of knowledge

Introduktion

Target audience

Chef/Beslutsfattare
Verksamhetsutveckling
Tekniker/IT/Utvecklare
Studerande

Keyword

Exempel från verkligheten (goda/dåliga)

Lecturers

Profile image for Anders Lundgren

Anders Lundgren Lecturer

Systemutvecklare BI
Region Gävleborg

Jag arbetar som BI-utvecklare på Region Gävleborg. Har en systemvetenskaplig utbildning i botten och arbetat inom beslutsstödsområdet sedan 2006, i första hand med datalagerutveckling enligt Kimballs metodik