Huvudbild för Vitalis 2021
Profilbild för Pandemin - ett lyft för BI-molntjänster inom Region Gävleborg

Pandemin - ett lyft för BI-molntjänster inom Region Gävleborg

Föreläsare: Anders Lundgren

Spår: Datadriven vård och omsorgsförbättring

Ett stort behov av Covid-19 statistik hos Region Gävleborgs ledning, politiker, press och allmänhet uppstod under våren 2020 i samband med coronapandemins utbrott i länet. Initialt sjösattes många manuella rapporteringsrutiner för uppföljning av beläggningsläget ute på de olika avdelningarna och IVA avseende covid19-patienterna. När semestrarna var i antågande under juni månad sågs det som högst angeläget att ta fram automatiserade rutiner för denna uppföljning av beläggningen av covid19-patienter på de olika sjukhusen i länet. Där passade den molnbaserade Power BI tjänsten till hundra procent. Efterhand har kompletterande rapporter vad gäller positiva provsvar och antikroppstester tagits fram som beslutsunderlag till regionens ledning inför en andra eller tredje våg av coronapandemin. Även data från rådgivningsdatabasen hos 1177 har importeras och samkörts med beläggningsläget för covid-19 för att i viss mån kunna förutsäga eventuella utbrott av covid19 samt andra influensatyper. Ett pågående projekt tillsammans med smittskyddsenheten handlar om att på kartor över länet visualisera smittspridningen av covid-19 på olika detaljeringsnivåer.

Språk

Svenska

Ämne

Healthcare Services

Föreläsningssyfte

Inspiration

Kunskapsnivå

Introductory

Målgrupp

Management/decision makers
Organizational development
Technicians/IT/Developers
Students

Nyckelord

Actual examples (good/bad)

Föreläsare

Profilbild för Anders Lundgren

Anders Lundgren Föreläsare

Systemutvecklare BI
Region Gävleborg

Jag arbetar som BI-utvecklare på Region Gävleborg. Har en systemvetenskaplig utbildning i botten och arbetat inom beslutsstödsområdet sedan 2006, i första hand med datalagerutveckling enligt Kimballs metodik