Huvudbild för Vitalis 2021
Profilbild för Jag ska bara analysera lite vårdinformation - är det en klinisk prövning?

Jag ska bara analysera lite vårdinformation - är det en klinisk prövning?

Föreläsare: Gunilla Andrew-Nielsen

Spår: Regelverk/juridik

Ju mer informationen i vårdinformationssystemen tillgängliggörs desto fler analyser går det att göra. Ibland är uppföljningar av läkemedelsanvändning dock att betrakta som en klinisk prövning och då måste man söka tillstånd hos Läkemedelsverket, LV. Gunilla berättar om vad som är en tillståndspliktig läkemedelsprövning ur ett register-/kvalitetssäkringsperspektiv.

Språk

Svenska

Ämne

Quality and knowledge management

Föreläsningssyfte

Orientation

Kunskapsnivå

Introductory

Målgrupp

Management/decision makers
Researchers

Nyckelord

Government information

Föreläsare

Profilbild för Gunilla Andrew-Nielsen

Gunilla Andrew-Nielsen Föreläsare

Enhetschef
Läkemedelsverket

Gunilla Andrew-Nielsen är Enhetschef för enheten Kliniska Prövningar och Licenser på Läkemedelsverket i Uppsala.