Profilbild för Gunilla Andrew-Nielsen

Gunilla Andrew-Nielsen Föreläsare

Enhetschef
Läkemedelsverket

Föreläsare för

Jag ska bara analysera lite vårdinformation - är det en klinisk prövning?

Gunilla Andrew-Nielsen är Enhetschef för enheten Kliniska Prövningar och Licenser på Läkemedelsverket i Uppsala.

Virtuella kliniska läkemedelsprövningar

Onsdag 10:40 - 11:00 2. Live

Gunilla är Enhetschef för enheten Kliniska Prövningar och Licenser på Läkemedelsverket i Uppsala

Paneldeltagare för

Virtuella kliniska prövningar

Onsdag 11:00 - 12:00 2. Live

Personlig presentation
Gunilla Andrew-Nielsen har sedan 2011 innehaft sin nuvarande position som enhetschef för Kliniska Prövningar och Licenser vid Läkemedelsverket i Sverige. Dessförinnan har hon sedan början av 1990-talet innehaft olika positioner nationellt och internationellt inom läkemedelsindustrin.