Header image for Vitalis 2021
Profile image for Vitala Health

Vitala Health

Lecturer: Petter Aasa

Track: HealthTech Award

Vitala provides custom-tailored medical exercise to people no matter the medical record, physical capabilities, musculoskeletal problems, goals, or geographical location.


www.vitala.health


Lecturers

Profile image for Petter Aasa

Petter Aasa Lecturer

Co-Founder COO
Vitala

Petter Aasa har under de senaste åren arbetat inom den svenska e-hälsomarknaden med ett starkt fokus på prevention och sekundärprevention. Han har sedan tidigare varit med och drivit e-hälsotjänsten Träning på Recept och hjälpt patienter över hela Sverige få diagnosspecifika tränings- och rehabiliteringsprogram. Nu är han operativchef och medgrundare av Vitala.