Huvudbild för Vitalis 2021
Profilbild för Vitala Health

Vitala Health

Föreläsare: Petter Aasa

Spår: HealthTech Award

Vitala provides custom-tailored medical exercise to people no matter the medical record, physical capabilities, musculoskeletal problems, goals, or geographical location.


www.vitala.health


Föreläsare

Profilbild för Petter Aasa

Petter Aasa Föreläsare

Co-Founder COO
Vitala

Petter Aasa har under de senaste åren arbetat inom den svenska e-hälsomarknaden med ett starkt fokus på prevention och sekundärprevention. Han har sedan tidigare varit med och drivit e-hälsotjänsten Träning på Recept och hjälpt patienter över hela Sverige få diagnosspecifika tränings- och rehabiliteringsprogram. Nu är han operativchef och medgrundare av Vitala.