Header image for Vitalis 2021
Profile image for Inkluderande design och digital tillgänglighet - E-hälsomyndighetens approach

Inkluderande design och digital tillgänglighet - E-hälsomyndighetens approach

Lecturers: David Jakobsson, Maria Ström

Track: Digital tillgänglighet

Vi vill lyfta hur viktigt detta område blir i spåret av den ökande digitaliseringen – de hinder och utmaningar som digitaliseringen kan skapa för människor och hur vi med hjälp av behovsdriven utveckling kan uppnå en mer inkluderande och användarvänlig upplevelse av E-hälsomyndighetens tjänster.

Vi berättar därför om vad inkluderande design och digital tillgänglighet är och hur och varför det genomsyrar våra arbetsprocesser på E-hälsomyndigheten.

Detta blir ett sätt för oss att dela med oss av våra kunskaper och erfarenheter så att även du och din organisation kan använda det.

Language

Svenska

Topic

Förändringsledning

Objective of lecture

Inspiration

Level of knowledge

Fördjupning

Target audience

Chef/Beslutsfattare
Verksamhetsutveckling
Upphandlare/inköp/ekonomi/HR
Forskare (även studerande)
Studerande
Vårdpersonal
Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Keyword

Exempel från verkligheten (goda/dåliga)
Nytta/effekt
Välfärdsutveckling
Styrning/Förvaltning
Kommun
Innovativ/forskning
Test/validering
Appar
Patientsäkerhet
Informationssäkerhet
Information/myndighet
Användbarhet
Etik

Lecturers

Profile image for David Jakobsson

David Jakobsson Lecturer

UX-specialist
E-hälsomyndigheten

I rollen som tillgänglighetsspecialist på E-hälsomyndigheten arbetar David Jakobsson med digital tillgänglighet och inkluderande design. Utifrån målet att myndighetens digitala tjänster ska kunna användas av alla, oavsett funktionsförmåga, stödjer han myndigheten med insatser på olika nivåer - allt från att granska tillgänglighet i våra digitala tjänster till att stötta projekt och förvaltningar.

Profile image for Maria Ström

Maria Ström Lecturer

Produktansvarig
E-hälsomyndigheten

Maria Ström arbetar som produktansvarig för Läkemedelskollen på E-hälsomyndigheten. Hon är i grunden interaktionsdesigner och har specialiserat sig på digital tillgänglighet även kallat Universell utformning. Principen handlar om att från början i ett projekt skapa lösningar som fungerar för så många som möjligt. Målet är att digitala utvecklingen alltid ska utgå ifrån användarbehov.