Header image for Vitalis 2021

Förenklad informationshantering vid föräldraskapsbekräftelse

Lecturers: Agneta Carlquist, Kerstin Sahlgren, Vjera Catovic

Track: Teknik

Det började med en tjänst för digital anmälan om nyfött barn från BB till Skatteverket. Från 1 mars 2019 har nästa led i informationsöverföringen automatiserats. Skatteverket erbjuder ett API, som ersätter pappershantering av underrättelse om nyfött barn. API:et möjliggör överföring av information till och från socialtjänsten. 

Efter en utredning om fastställande av föräldraskap finns ett lagförslag där det föreslås att Skatteverket ska ta fram en e-tjänst för bekräftelse och godkännande av enkla faderskap. 

Till nytta för barn. föräldrar och verksamhet.

Language

Svenska

Topic

Socialtjänst

Objective of lecture

Verktyg för implementering

Level of knowledge

Fördjupning

Target audience

Chef/Beslutsfattare
Verksamhetsutveckling
Tekniker/IT/Utvecklare

Keyword

Nytta/effekt
Informationssäkerhet

Lecturers

Agneta Carlquist Lecturer

Kerstin Sahlgren Lecturer

Kerstin Sahlén har tidigare arbetat med familjerättsfrågor på SKR och är nu enhetschef för familjerätten i Norrtälje kommun

Vjera Catovic Lecturer

Vjera Catovic arbetar som verksamhetsutvecklare inom folkbokföring på Skatteverket