Huvudbild för Samhällsbyggnadsdagarna 2017
Profilbild för Hur får vi rätt kvalitet när trycket är som högst? - Smart Built Environment digitaliserar samhällsbygget

Hur får vi rätt kvalitet när trycket är som högst? - Smart Built Environment digitaliserar samhällsbygget Har passerat

Onsdag 11 oktober 2017 13:00 - 14:00 RUM 27

Talare: Olle Samuelssoon, Sara Albrecht
Moderator: Anna Denell

Spår: E - Fastigheter - förvaltning & utveckling

Hur får vi rätt kvalitet när trycket är som högst?
Sara Albrecht, projektutvecklingschef på Einar Mattsson Projekt AB 

Einar Mattsson är en långsiktig aktör som så många andra ska utveckla och uppföra en stor mängd nya bostäder de kommande åren. Kommuner såväl som branschaktörer arbetar mot volymmål. Vad behöver man tänka på för att hålla både hög takt och hög kvalitet vid utveckling av nya bostäder?

Sara Albrecht är projektutvecklingschef på Einar Mattsson Projekt AB. Einar Mattsson har som mål att de kommande 10 åren utveckla 4000 nya bostäder varav cirka hälften hyresrätter för egen förvaltning.

Sara Albrecht har tidigare bland annat arbetet som förvaltningschef på Stockholms studentbostäder och chefsjurist samt affärsområdeschef för nyproduktion på HSB Bostad AB.
Smart Built Environment digitaliserar samhällsbygget
Olle Samuelsson, VD Bim Alliance

Smart Built Environment ett strategiskt innovationsprogram och en unik satsning för att utveckla ett mer hållbart samhällsbyggande. Programmet ska bidra till Sveriges resa mot att bli ett globalt föregångsland som realiserar de nya möjligheter som digitaliseringen för med sig. Programmet stöttar aktörer med förändringsvilja och innovativa lösningar som kan tackla problem och skapa morgondagens konkurrenskraft. Det ska ske genom att skapa en informationsinfrastruktur som möjliggöra affärsmässiga tillämpningar som går att realisera genom digitalisering och industrialisering samt integrera samhällsbyggandets alla processer så att de samspelar till nytta för både sektorns aktörer och samhället i stort. Läs mer på www.smartbuilt.se.

Olle Samuelson arbetar med strategisk programledning inom Smart Built Environment, som samordnas av IQ Samhällsbyggnad. Olle Samuelson är också vd för BIM Alliance som arbetar för obrutna informationsflöden med hjälp av BIM (byggnadsinformationsmodellering).

Föreläsare

Profilbild för Olle Samuelssoon

Olle Samuelssoon Talare

VD
Bim Alliance

Olle Samuelson arbetar med strategisk programledning inom Smart Built Environment, som samordnas av IQ Samhällsbyggnad. Olle Samuelson är också vd för BIM Alliance som arbetar för obrutna informationsflöden med hjälp av BIM (byggnadsinformationsmodellering).

Profilbild för Sara Albrecht

Sara Albrecht Talare

Projektutvecklingschef
Einar Mattson Projekt AB

Sara Albrecht, projektutvecklingschef på Einar Mattsson Projekt AB. Einar Mattsson har som mål att de kommande 10 åren utveckla 4000 nya bostäder varav cirka hälften hyresrätter för egen förvaltning.
Sara Albrecht har tidigare bland annat arbetet som förvaltningschef på Stockholms studentbostäder och chefsjurist samt affärsområdeschef för nyproduktion på HSB Bostad AB.

Profilbild för Anna Denell

Anna Denell Moderator

Hållbarhetschef
Vasakronan

Anna Denell, hållbarhetschef på Vasakronan, har en bakgrund som civilingenjör från KTH. Under sina år som miljö- och hållbarhetschef på Vasakronan har Anna bland annat arbetat fram Sveriges första gröna hyresavtal och världens första gröna företagsobligation. Hon var även en av initiativtagarna till att Sweden Green Building Council bildades 2009. 2015 blev hon utsedd till Årets samhällsbyggare.