Header image for Vitalis 2022
Profile image for Har vi råd att inte satsa på förebyggande vård i dessa tider?

Har vi råd att inte satsa på förebyggande vård i dessa tider? Passed

Tuesday May 17, 2022 16:30 - 17:00 A6

Lecturer: Fredrik Söder

Track: Införande / förändringsledning, Socialtjänst / äldreomsorg / kommun

Enligt Socialstyrelsen utgör ohälsosamma levnadsvanor cirka en femtedel av den samlade sjukdomsbördan i Sverige och kostnaderna ökar. Tobaksbruk, riskbruk av alkohol, ohälsosamma matvanor eller otillräcklig fysisk aktivitet är riskfaktorer för många av vår tids stora folksjukdomar såsom hjärt-kärlsjukdom, cancer och typ 2-diabetes. Många av dessa sjukdomar går att förebygga och därmed undvika kostnader. Men trots mycket kunskap, evidens och studier går idag endast 3-4 procent av Sveriges samlade sjukvårdsutgifter till prevention. 

För att lösa det här problemet har Health Integrator tillsammans med Region Stockholm, SEB och Skandia tagit fram en obligationsmodell där den slutliga kostnaden beror på resultatet av folkhälsosatsningen. Kort förklarat; obligationen möjliggör att vi redan idag kan investera i en förbättrad folkhälsa med framtida besparingar som grund för investeringen - och därmed påbörja den positiva utvecklingen mot en starkare folkhälsa. 


Folkhälsosatsningen som pågår just nu i Region Stockholm har fokuserat på att förebygga diabetes typ 2. Den går ut på att identifiera personer som ligger i riskzonen att utveckla typ 2-diabetes och erbjuda dessa hälsocoachning och ekonomiskt stöd till hälsotjänster, med syfte att förbättra deras hälsa. På så sätt undviker de i många fall att drabbas av typ 2-diabetes, samtidigt som samhället sparar pengar i form av minskade sjukvårdskostnader för diabetesvård och följdsjukdomar. Efter sex månader visar resultatet att nästan hälften av deltagarna inte längre löper någon akut risk för att utveckla diabetes typ 2. 

Så frågan kvarstår - "Har vi råd att inte satsa på förebyggande vård i dessa tider?" - när vi både kan visa att metoden fungerar, det finns finansieringsmöjligheter samt ett enormt besparingspotential för de enskilda regionerna inklusive besparande av personligt lidande för den enskilda individen. 

Language

Svenska

Topic

Förändringsledning

Seminar type

Förinspelat + Live

Objective of lecture

Övrigt

Level of knowledge

Introduktion

Target audience

Chef/Beslutsfattare
Politiker
Verksamhetsutveckling
Upphandlare/inköp/ekonomi/HR

Keyword

Exempel från verkligheten (goda/dåliga)
Nytta/effekt
Välfärdsutveckling
Kommun
Innovativ/forskning
Information/myndighet

Lecturers

Profile image for Fredrik Söder

Fredrik Söder Lecturer

CEO
Health Integrator

Fredrik Söder är VD och grundare av Health Integrator.