Huvudbild för Vitalis 2022
Profilbild för Har vi råd att inte satsa på förebyggande vård i dessa tider?

Har vi råd att inte satsa på förebyggande vård i dessa tider? Har passerat

Tisdag 17 maj 2022 16:30 - 17:00 A6

Föreläsare: Fredrik Söder

Spår: Införande / förändringsledning, Socialtjänst / äldreomsorg / kommun

Enligt Socialstyrelsen utgör ohälsosamma levnadsvanor cirka en femtedel av den samlade sjukdomsbördan i Sverige och kostnaderna ökar. Tobaksbruk, riskbruk av alkohol, ohälsosamma matvanor eller otillräcklig fysisk aktivitet är riskfaktorer för många av vår tids stora folksjukdomar såsom hjärt-kärlsjukdom, cancer och typ 2-diabetes. Många av dessa sjukdomar går att förebygga och därmed undvika kostnader. Men trots mycket kunskap, evidens och studier går idag endast 3-4 procent av Sveriges samlade sjukvårdsutgifter till prevention. 

För att lösa det här problemet har Health Integrator tillsammans med Region Stockholm, SEB och Skandia tagit fram en obligationsmodell där den slutliga kostnaden beror på resultatet av folkhälsosatsningen. Kort förklarat; obligationen möjliggör att vi redan idag kan investera i en förbättrad folkhälsa med framtida besparingar som grund för investeringen - och därmed påbörja den positiva utvecklingen mot en starkare folkhälsa. 


Folkhälsosatsningen som pågår just nu i Region Stockholm har fokuserat på att förebygga diabetes typ 2. Den går ut på att identifiera personer som ligger i riskzonen att utveckla typ 2-diabetes och erbjuda dessa hälsocoachning och ekonomiskt stöd till hälsotjänster, med syfte att förbättra deras hälsa. På så sätt undviker de i många fall att drabbas av typ 2-diabetes, samtidigt som samhället sparar pengar i form av minskade sjukvårdskostnader för diabetesvård och följdsjukdomar. Efter sex månader visar resultatet att nästan hälften av deltagarna inte längre löper någon akut risk för att utveckla diabetes typ 2. 

Så frågan kvarstår - "Har vi råd att inte satsa på förebyggande vård i dessa tider?" - när vi både kan visa att metoden fungerar, det finns finansieringsmöjligheter samt ett enormt besparingspotential för de enskilda regionerna inklusive besparande av personligt lidande för den enskilda individen. 

Språk

Svenska

Ämne

Change Management

Seminarietyp

Pre-recorded + Live

Föreläsningssyfte

Other

Kunskapsnivå

Introductory

Målgrupp

Management/decision makers
Politicians
Organizational development
Purchasers/acquisitions/eco nomy/HR

Nyckelord

Actual examples (good/bad)
Benefits/effects
Welfare development,
Municipality
Innovation/research
Government information

Föreläsare

Profilbild för Fredrik Söder

Fredrik Söder Föreläsare

CEO
Health Integrator

Fredrik Söder är VD och grundare av Health Integrator.