Header image for Vitalis 2022
Profile image for Från piloter till storskalig digital sjukvård

Från piloter till storskalig digital sjukvård Passed

Tuesday May 17, 2022 13:00 - 13:30 A6

Lecturer: Andreas Ringman Uggla

Track: Införande / förändringsledning

Vårdens digitalisering har, precis som i många andra samhällssektorer, till stor del drivits av små, digitala uppstartsföretag. “Start-ups” och pilotprojekt må vara ett effektivt sätt att driva fram nya, innovativa lösningar, men för att digitaliseringen ska slå igenom fullt ut över hela vårdspektrat krävs en viss mognad och standardisering även hos teknikföretagen. Det behövs också storskalighet och ett ändrat beteendemönster hos stora patientvolymer för att digitaliseringens verkliga potential att bemöta och lösa de stora utmaningarna i vården fullt ut ska tas tillvara.

Föreläsningen ger perspektiv och exempel på hur dagens vårdsystem - inklusive stora sjukhus, vårdcentraler och specialistkliniker - kan förhålla sig till de omvälvande förändringar som nu sker, genom att jämföra med digitalisering inom andra sektorer. Hur ser en användbar och skalbar digital first- model ut i praktiken? Vilka krav ställs på vårdgivare och teknikleverantörer för att göra verklighet av de lärdomar och erfarenheter vi fått genom olika pilotprojekt?


Language

Svenska

Topic

Förändringsledning

Seminar type

Förinspelat + Live

Objective of lecture

Verktyg för implementering

Level of knowledge

Fördjupning

Target audience

Chef/Beslutsfattare
Politiker
Vårdpersonal

Keyword

Exempel från verkligheten (goda/dåliga)
Nytta/effekt
Välfärdsutveckling
Styrning/Förvaltning

Lecturers

Profile image for Andreas Ringman Uggla

Andreas Ringman Uggla Lecturer

Kommersiell chef
Platform24

Andreas Ringman Uggla är vVD för 24Health (fd Doktor24 group) där han ansvarar för affärsutveckling. Han har utbildningsbakgrund som läkare och disputerad inom utvecklingsbiologi med ett passionerat intresse för vårdens utveckling och innovation. Förutom i Sverige, har han bott och arbetat bla i Ryssland och USA. Andreas har tidigare arbetat som underläkare, managementkonsult och chef inom sjukvården. Han sitter också i flera advisory boards för europeiska health-tech bolag.