Header image for Vitalis 2022
Profile image for Egenmonitorering är effektivt och evidensen finns - så vad är problemet?

Egenmonitorering är effektivt och evidensen finns - så vad är problemet? Passed

Thursday May 19, 2022 14:00 - 14:30 F2

Lecturer: Jonathan Ilicki

Track: Egenmonitorering

Egenmonitorering utmålas som en nyckel till en hållbar och tillgänglig vård. Idag finns det en uppsjö lösningar som syftar till att underlätta vård av kroniska besvär och som ska ge patienten ökad kontroll och delaktighet i sin vårdprocess. Men vad säger forskningen? Och ännu viktigare: vad händer när lösningarna används i verkligheten? Hur tillvaratar vi kraften i alla vårdflöden runt en patient? Hur fungerar lösningar för egenmonitorering ur vårdpersonalens perspektiv? Och ur patientens? Vilka risker finns? Följ med på en djupdykning i de stora utmaningarna när man ska börja använda egenmonitoreringsslösningar i verksamheten.


Language

Svenska

Topic

Egenvård och egendiagnostik

Seminar type

Förinspelat + Live

Objective of lecture

Inspiration

Level of knowledge

Fördjupning

Target audience

Chef/Beslutsfattare
Politiker
Verksamhetsutveckling
Upphandlare/inköp/ekonomi/HR
Forskare (även studerande)
Vårdpersonal
Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Keyword

Exempel från verkligheten (goda/dåliga)
Nytta/effekt
Välfärdsutveckling
Personcentrering
Innovativ/forskning
Appar
Patientsäkerhet
Användbarhet

Lecturers

Profile image for Jonathan Ilicki

Jonathan Ilicki LecturerExhibitor

Innovationschef
Platform 24 Healthcare AB

Jonathan Ilicki är legitimerad läkare, fellow i klinisk innovation och ansvarig för Platform24's growth och innovationsteam. Platform24 tillhandahåller mjukvara till regioner, offentliga och privata vårdgivare i hela landet för att möjliggöra sammanhållna vårdresor, avlasta vårdpersonal, och stödja patienter i sin egenmonitorering.