Header image for Vitalis 2022
Profile image for Nio regioner inför ett gemensamt vårdinformationsstöd

Nio regioner inför ett gemensamt vårdinformationsstöd Passed

Thursday May 19, 2022 11:30 - 12:00 F3

Lecturers: Niklas Lindberg, Patrik Dahlqvist Jönsson, Ragnberth Helleday

Track: ”Död åt informatiken, leve informatiken”

Sussa samverkan består av nio, svenska regioner som tillsammans ska införa ett nytt, gemensamt vårdinformationsstöd vilket bygger på Cosmics grundprodukt. Orsaken till bytet av journalsystem är flera, men framför allt är dagens olika system och verktyg inom vården daterade och behöver bytas ut för att bättre matcha behoven som finns i dag. Sussa samverkan sysselsätter omkring 400 medarbetare som alla bidrar med kunskap och kompetens inför implementeringen om några år. Vårdinformationsstödet bygger på Cambio Cosmic men inkluderar ett antal specialfunktioner samt drift och support av stödet, vilket gör versionen av Cosmic unik för Sussa samverkans regioner. 

Language

Svenska

Topic

Införande

Seminar type

Förinspelat + Live

Objective of lecture

Inspiration

Level of knowledge

Introduktion

Target audience

Chef/Beslutsfattare
Politiker
Verksamhetsutveckling
Tekniker/IT/Utvecklare
Studerande
Omsorgspersonal
Vårdpersonal
Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Keyword

Exempel från verkligheten (goda/dåliga)
Nytta/effekt
Uppföljning/Nulägesbeskrivning
Patientsäkerhet

Lecturers

Profile image for Niklas Lindberg

Niklas Lindberg Lecturer

Ordförande Sussa Samverkan
Sussa Samverkan

Ordförande för Sussa samverkan som är de nio regionerna som gemensamt upphandlat ett vårdinformationssystem för ca 55 000 slutanvändare. Inom Sussa drivs införandet och projektarbetet i programform som involverar ca 500 medarbetare i det direkta arbetet. Som ordförande ansvarar jag för den gemensamma styrningen av införandet.

Som ansvarig för FVIS (Framtidens Vård Informations System) programmet inom region Västerbotten, jobbar jag med transformationen av hälso- och sjukvårdens arbetssätt vilket omfattar både struktur och kultur. Arbetet består till större delen hur vi skapar förändringen och de medarbetare som detta påverkar.

Profile image for Patrik Dahlqvist Jönsson

Patrik Dahlqvist Jönsson Lecturer

Verksamhetschef
Region Halland och Sussa Samverkan

Verksamhetschef Digitalisering av Hälso och sjukvård i Region Halland
Biträdande programägare för det regionala FVIS-programmet
Representant för Halland i Sussa samverkan styrgrupp där även är vice ordförande

Profile image for Ragnberth Helleday

Ragnberth Helleday Lecturer

CMIO, överläkare
Region Västerbotten

Medicinskt informationsansvarig överläkare (CMIO)
Objektägare vårdsystem
Överläkare
Specialist i lungmedicin och allergisjukdomar
Medicinskt ansvarig Andningsenheten
Lung- och allergisektionen, Medicincentrum NUS Umeå