Huvudbild för Vitalis 2022
Profilbild för Nio regioner inför ett gemensamt vårdinformationsstöd

Nio regioner inför ett gemensamt vårdinformationsstöd Har passerat

Torsdag 19 maj 2022 11:30 - 12:00 F3

Föreläsare: Niklas Lindberg, Patrik Dahlqvist Jönsson, Ragnberth Helleday

Spår: ”Död åt informatiken, leve informatiken”

Sussa samverkan består av nio, svenska regioner som tillsammans ska införa ett nytt, gemensamt vårdinformationsstöd vilket bygger på Cosmics grundprodukt. Orsaken till bytet av journalsystem är flera, men framför allt är dagens olika system och verktyg inom vården daterade och behöver bytas ut för att bättre matcha behoven som finns i dag. Sussa samverkan sysselsätter omkring 400 medarbetare som alla bidrar med kunskap och kompetens inför implementeringen om några år. Vårdinformationsstödet bygger på Cambio Cosmic men inkluderar ett antal specialfunktioner samt drift och support av stödet, vilket gör versionen av Cosmic unik för Sussa samverkans regioner. 

Språk

Svenska

Ämne

Implementation

Seminarietyp

Pre-recorded + Live

Föreläsningssyfte

Inspiration

Kunskapsnivå

Introductory

Målgrupp

Management/decision makers
Politicians
Organizational development
Technicians/IT/Developers
Students
Care professionals
Healthcare professionals
Patient/user organizations

Nyckelord

Actual examples (good/bad)
Benefits/effects
Follow-up/Report of current status,
Patient safety

Föreläsare

Profilbild för Niklas Lindberg

Niklas Lindberg Föreläsare

Ordförande Sussa Samverkan
Sussa Samverkan

Ordförande för Sussa samverkan som är de nio regionerna som gemensamt upphandlat ett vårdinformationssystem för ca 55 000 slutanvändare. Inom Sussa drivs införandet och projektarbetet i programform som involverar ca 500 medarbetare i det direkta arbetet. Som ordförande ansvarar jag för den gemensamma styrningen av införandet.

Som ansvarig för FVIS (Framtidens Vård Informations System) programmet inom region Västerbotten, jobbar jag med transformationen av hälso- och sjukvårdens arbetssätt vilket omfattar både struktur och kultur. Arbetet består till större delen hur vi skapar förändringen och de medarbetare som detta påverkar.

Profilbild för Patrik Dahlqvist Jönsson

Patrik Dahlqvist Jönsson Föreläsare

Verksamhetschef
Region Halland och Sussa Samverkan

Verksamhetschef Digitalisering av Hälso och sjukvård i Region Halland
Biträdande programägare för det regionala FVIS-programmet
Representant för Halland i Sussa samverkan styrgrupp där även är vice ordförande

Profilbild för Ragnberth Helleday

Ragnberth Helleday Föreläsare

CMIO, överläkare
Region Västerbotten

Medicinskt informationsansvarig överläkare (CMIO)
Objektägare vårdsystem
Överläkare
Specialist i lungmedicin och allergisjukdomar
Medicinskt ansvarig Andningsenheten
Lung- och allergisektionen, Medicincentrum NUS Umeå