Header image for Vitalis 2022

Min vård Gävleborg - Rätt ärende till rätt person Passed

Wednesday May 18, 2022 10:30 - 11:15 A2

Lecturers: Elisabeth Berglönn, Jens Kandén

Track: Min Vård Gävleborg

* Medarbetares "kapabiliteter", hur de kartlagts och hur vi nyttjar dem för triageringar och konsultationer.

* Kompetenser ur ett långsiktigt kompetensförsörjningsperspektiv

* Eskaleringsregler av ärenden mellan offentila/privata utförare, mellan yrkesgrupper och beroenden av öppettider

* Externa aviseringar - hur vi uppmärksammar medarbetare på ett digital ärende

* Länskliniker och primärvårdskluster

* Hur styra ärenden till Fast Vårdkontakt eller Behandlande roller i syfte att bevara kontinuiteten

* Hur vi kan nyttja triagemotorn för mer aggressiv task-shifting och operationalisering av nya medicinska riktlinjer.

Language

Svenska

Topic

Framtidens omsorg och vård

Objective of lecture

Orientering

Level of knowledge

Introduktion

Target audience

Chef/Beslutsfattare
Verksamhetsutveckling
Tekniker/IT/Utvecklare
Vårdpersonal
Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Keyword

Exempel från verkligheten (goda/dåliga)
Nytta/effekt
Personcentrering
Styrning/Förvaltning
Uppföljning/Nulägesbeskrivning
Appar
Patientsäkerhet
Användbarhet

Lecturers

Elisabeth Berglönn Lecturer

eHälsostrateg
Region Gävleborg

e-Hälsostrateg. Huvudprojektledare Min vård Gävleborg

Jens Kandén Lecturer

HR-Strateg