Header image for Vitalis 2022
Profile image for Kliniskt beslutsstöd och hälsodata som resurs för kunskapsstyrd vård, ett lyckat exempel från klinisk verksamhet

Kliniskt beslutsstöd och hälsodata som resurs för kunskapsstyrd vård, ett lyckat exempel från klinisk verksamhet Passed

Thursday May 19, 2022 13:30 - 14:00 A6

Lecturer: Hjalmar Olsson

Track: Beslutstöd / Kunskapsstyrning

Genom att använda en beslutsstödsplattform som automatiskt går igenom hela journalen vid varje patientmöte och utvärderar patientdata mot nationella riktlinjer har Liljeholmens vårdcentral inom Stockholm läns sjukvårdsområde visat att det är möjligt att öka patientsäkerheten, följa nationella riktlinjer och kunskapsstöd samtidigt som man får mer tid för patienten och sparar administrativ tid. Under detta seminarium kommer vi att dela med oss av våra erfarenheter.


Nationellt Kliniskt Kunskapsstöd, Regionernas Kunskapsstyrning, Socialstyrelsens riktlinjer, Primärvårdskvalitet, lokal kvalitetsuppföljning. Initiativen kring kunskapsstöd inom vården är många. Över hälften av alla riktlinjer och kunskapsstöd kan man nyttja direkt i patientmötet. Trots detta ligger väldigt lite fokus på hur läkaren ska ta till sig och tillämpa riktlinjer i mötet med patienten. Det vanligaste sättet idag är att kunskapen publiceras på webbsidor dit läkaren själv måste gå och söka information. Detta tar värdefull tid från patientmötet.  


SLSO och Liljeholmens vårdcentral har utvärderat en beslutsstödsplattform för att underlätta följsamheten mot gällande riktlinjer och kunskapsstöd. Utvärderingen visade att ett digitalt stöd kan öka följsamheten till riktlinjer och öka patientsäkerheten samtidigt som det ger mer tid för patienten och effektiviserar administrationen.


Language

Svenska

Topic

Kvalitet och Kunskapsstyrning

Seminar type

Förinspelat + Live

Objective of lecture

Inspiration

Level of knowledge

Introduktion

Target audience

Chef/Beslutsfattare
Verksamhetsutveckling
Studerande
Omsorgspersonal
Vårdpersonal

Keyword

Exempel från verkligheten (goda/dåliga)
Nytta/effekt
Dokumentation
Patientsäkerhet

Lecturers

Profile image for Hjalmar Olsson

Hjalmar Olsson Lecturer

Specialist i allmänmedicin
SLSO

Hjalmar arbetade i 20 år inom mediabranschen som producent och manusförfattare inom radio, TV och utbildning innan han sadlade om till läkare i 40-årsåldern. Idag arbetar han som specialist i allmänmedicin vid Liljeholmens VC i Stockholm och medverkar där i flera projekt för forskning och utveckling inom digitala kunskapsstöd och webverktyg. Allt från teledermatoskopi men AI-stöd till mikroinlärningsprogrammet SOFIE.