Header image for Vitalis 2022

Nationella initiativ till stöd för interoperabilitet för att uppnå en strukturerad och ändamålsenlig dokumentation Passed

Thursday May 19, 2022 13:20 - 14:30 A2

Lecturers: Erika Ericsson, Lotti Barlow, Vivéca Busck Håkans

Track: Masterclass

.

Language

Svenska

Topic

Annat, eHälsa

Seminar type

Live

Objective of lecture

Orientering

Level of knowledge

Introduktion

Target audience

Chef/Beslutsfattare
Tekniker/IT/Utvecklare
Omsorgspersonal
Vårdpersonal

Keyword

Utbildning (utbildningsbevis)

Lecturers

Erika Ericsson Lecturer

Samordnare
Sveriges kommuner och regioner

Erika Ericsson är samordnare på SKR och arbetar med frågor som rör strukturerad vårdinformation. Uppdraget är i första hand inriktat på den nationella samverkansgruppen (NSG) för strukturerad vårdinformation, som är en del av Nationellt system för kunskapsstyrning. Erika har de senaste åren arbetat med frågor som rör informatik, terminologi och standardisering, i olika nationella sammanhang.

Lotti Barlow Lecturer

e-hälsostrateg
Socialstyrelsen

Vivéca Busck Håkans Lecturer

Utredare
E-hälsomyndigheten