Huvudbild för Vitalis 2022

Nationella initiativ till stöd för interoperabilitet för att uppnå en strukturerad och ändamålsenlig dokumentation Har passerat

Torsdag 19 maj 2022 13:20 - 14:30 A2

Föreläsare: Erika Ericsson, Lotti Barlow, Vivéca Busck Håkans

Spår: Masterclass

.

Språk

Svenska

Ämne

Other, eHealth

Seminarietyp

Live

Föreläsningssyfte

Orientation

Kunskapsnivå

Introductory

Målgrupp

Management/decision makers
Technicians/IT/Developers
Care professionals
Healthcare professionals

Nyckelord

Education (verification)

Föreläsare

Erika Ericsson Föreläsare

Samordnare
Sveriges kommuner och regioner

Erika Ericsson är samordnare på SKR och arbetar med frågor som rör strukturerad vårdinformation. Uppdraget är i första hand inriktat på den nationella samverkansgruppen (NSG) för strukturerad vårdinformation, som är en del av Nationellt system för kunskapsstyrning. Erika har de senaste åren arbetat med frågor som rör informatik, terminologi och standardisering, i olika nationella sammanhang.

Lotti Barlow Föreläsare

e-hälsostrateg
Socialstyrelsen

Vivéca Busck Håkans Föreläsare

Utredare
E-hälsomyndigheten