Huvudbild för Vitalis 2022
Profilbild för Hjälpmedel för digitala möten och inkluderande kommunikation för personer med hörselnedsättning/dövhet

Hjälpmedel för digitala möten och inkluderande kommunikation för personer med hörselnedsättning/dövhet Har passerat

Tisdag 17 maj 2022 11:00 - 11:30 A6

Föreläsare: Fredrik Forsberg, Åsa Skagerstrand

Spår: Välfärdsteknik

Drygt 18% av Sveriges befolkning uppger att de har hörselnedsättning av sådan grad att det försvårar möjligheterna till verbal kommunikation (SCB´s undersökning av levnadsförhållanden). Det påverkar kvalitén på möten med andra både på plats och på distans.

Distanskommunikation i form av telefoni, videosamtal och webbmöten har tagit fart i samband med Corona-pandemin. Många upplever att detta är ett  väl fungerande sätt att ha möten på, både i arbete och på fritid. Men det fungerar inte riktigt lika bra för alla. Personer med hörselnedsättning riskerar att inte till fullo kunna delta i distanskommunikation. Ju större hörselnedsättning desto större problem kan förväntas i kommunikationssituationer, både direkt och via distans. 

Gruppen är heterogen. För personer med mildare hörselnedsättningar kan det till och med vara en fördel att använda distanskommunikation om goda förhållanden för nätuppkoppling, kamera och ljud finns. Webbmöten tenderar att bli mer fokuserade på innehållet. Det störande småpratet/pappersprasslet undviks då personer inte sitter i samma rum. I webbmöten finns dessutom möjligheten med avstängd mikrofon som underlättar ljudbilden för den med hörselnedsättning. 

För andra hörselnedsatta fungerar det inte lika bra med de digitala lösningarna som används allmänt idag. För personer med grav hörselnedsättning/dövhet behövs ytterligare hjälpmedel. Video och/eller textstöd kan här vara nödvändigt.


I föreläsningen presenteras resultat från en studie som sammanställer professionellas kunskaper och erfarenheter av hjälpmedel för distanskommunikation i Sverige. Här visas också exempel på de olika tekniska lösningar som används bland regionerna idag. Dessa lösningar kan användas för sig eller integreras i befintliga lösningar i region, kommun och andra organisationer och på så sätt bidra till att uppfylla kraven på tillgänglighet i webbdirektivet och tillgängighetsdirektivet.

Språk

Svenska

Ämne

Digital Assistive Technology

Seminarietyp

Pre-recorded + Live

Föreläsningssyfte

Inspiration

Kunskapsnivå

Introductory

Målgrupp

Management/decision makers
Politicians
Organizational development
Technicians/IT/Developers
Researchers
Care professionals
Healthcare professionals
Patient/user organizations

Nyckelord

Actual examples (good/bad)
Benefits/effects
Welfare development,
Patient centration
Innovation/research
Apps
Usability

Föreläsare

Profilbild för Fredrik Forsberg

Fredrik Forsberg Föreläsare

VD
Lidol AB

Fredrik Forsberg är VD och affärsutvecklare på Lidol. Fredrik har lång erfarenhet av tillgänglig kommunikation och hur den kan implementeras i olika verksamheter. Andra kompetensområden är Systematisk välfärdsinnovation

Profilbild för Åsa Skagerstrand

Åsa Skagerstrand Föreläsare

Med. dr och audionom
Örebro Universitet

Åsa Skagerstrand är audionom och disputerad inom Disability research vid Örebro universitet. Arbetar inom Region Örebro län, dels kliniskt och dels som forskare. Åsa är i sitt arbete, både kliniskt och forskningsmässigt, fokuserad på personer med grav hörselnedsättning och deras behov av förbättrad rehabilitering och tillgång till hjälpmedel.