Header image for Vitalis 2022
Profile image for Införande av egenmonitorering - vad krävs och vad är regionernas planer och taktik?

Införande av egenmonitorering - vad krävs och vad är regionernas planer och taktik? Passed

Wednesday May 18, 2022 14:30 - 15:00 F1

Panelists: Erica Sandberg, Erik Reinicke, Ulf Österstad

Track: Egenmonitorering

Införande av egenmonitorering - vad krävs och vad är regionernas planer och taktik?

Language

Svenska

Topic

Annat, eHälsa

Seminar type

Live

Objective of lecture

Orientering

Level of knowledge

Introduktion

Target audience

Chef/Beslutsfattare

Keyword

Exempel från verkligheten (goda/dåliga)

Lecturers

Profile image for Erica Sandberg

Erica Sandberg Panelist

Digitaliseringsstrateg
Västra Götalandsregionen

Arbetar på Koncernstab digitalisering, koncernkontoret Västra Götalandsregionen. Fokus hälsa, och interaktion invånare och patient. Klinisk bakgrund hälso- och sjukvård. Arbetat i flera olika strategiska uppdrag och roller.

Profile image for Erik Reinicke

Erik Reinicke Panelist

Projektledare
Region Östergötland

Erik Reinicke är grundutbildad sjuksköterska med magister i ledning av hälso- och välfärdsorganisationer. Han arbetar som projektledare och då främst med e-hälsa och innovation i Region Östergötland. De senaste åren har han arbetat med ekosystem för e-hälsa, innovationsmotorer och egenmonitorering.

Profile image for Ulf Österstad

Ulf Österstad Panelist

Verksamhetschef/Distriktsläkare
Vårdcentralerna Bra Liv

Verksamhetschef och grundare av Bra Liv nära 2015. Sedan dess drivande i operativa, tekniska och medicinska frågor rörande främst telemedicin. Distriktsläkare. Bakgrund i nationella SFAM/SYLF styrelser med policyfrågor.