Huvudbild för Vitalis 2022
Profilbild för Egenmonitorering av patienter med KOL i primärvården

Egenmonitorering av patienter med KOL i primärvården Har passerat

Torsdag 19 maj 2022 08:30 - 09:00 F2

Föreläsare: Christian Gertzén, Elin Gustafsson, Linda Karlsvärd

Spår: Egenmonitorering

Boehringer-Ingelheim är ett Sveriges ledande läkemedelsbolag när det gäller de stora kronikergrupperna som hanteras i primärvården. Vi är verksamma inom KOL, typ-2-diabetes och hjärtsvikt och vi ser oss som en partner till vården med utgångspunkt i vårt gemensamma intresse; den enskilde patientens bästa.

Vår tanke är att involvera vårdgivaren i presentationen för att höra deras perspektiv på hur IT-verktyget underlättar för dem och vad de hoppas se för resultat för patienterna.

IT-verktyget ger en möjlighet att följa patienternas aktivitetsnivå och livskvalitet. Det ger vården ett kraftfullt verktyg för överblick över status och behov för sina KOL-patienter. Vidare ger verktyget vården en möjlighet att effektivt arbeta som multiprofessionellt team med utgångspunkt i patientens behov och önskemål.

Vi ser att detta IT-verktyg ger vården en möjlighet att erbjuda ökad tillgänglighet och delaktighet av patienten i vårdplanen. Båda dessa aspekter är uttalade prioriterade mål i regionen såväl som nationellt.

Språk

Svenska

Ämne

Remote Health Care

Seminarietyp

Pre-recorded + Live

Föreläsningssyfte

Inspiration

Kunskapsnivå

Introductory

Målgrupp

Management/decision makers
Politicians
Organizational development
Healthcare professionals
Patient/user organizations

Nyckelord

Actual examples (good/bad)
Benefits/effects
Patient centration

Föreläsare

Profilbild för Christian Gertzén

Christian Gertzén Föreläsare

Customer insights manager
Boehringer-Ingelheim

utforskar egenmonitorering som en samverkansmöjlighet mellan läkemedelsindustri, e-hälsoföretag och vårdgivare.

Profilbild för Elin Gustafsson

Elin Gustafsson Föreläsare

leg. Sjukgymnast
Vilans vårdcentral i Skara

leg. Sjukgymnast sedan 2013. Arbetar sedan 1 år på Bräcke rehabmottagning i Skara. Bakgrund inom lungmedicin med vidareutbildning 15 Hp avancerad nivå inom astma/KOL/allergi. Utifrån min kompetens inom området träffar jag majoriteten av våra lungsjuka patienter.

Profilbild för Linda Karlsvärd

Linda Karlsvärd Föreläsare

Sjuksköterska