Header image for Vitalis 2022
Profile image for Min vård Gävleborg - Assisterad triage och hur det påverkar 1177- Vårdguiden på telefon

Min vård Gävleborg - Assisterad triage och hur det påverkar 1177- Vårdguiden på telefon Passed

Wednesday May 18, 2022 13:45 - 14:30 A2

Lecturers: Rebeca Carlander, Simon Nilsson

Track: Min Vård Gävleborg

Programpunkter:

- Varför går vi vår egen väg?

- Vilka genomför en assisterad triage


Förändringsresan för 1177-VPT:

- Avtal Inera

- Samverkansavtal andra regioner

- Ändringar i systemmiljön för 1177-VPT

- Nytt vs gammalt arbetssätt

- Medarbetarreaktioner

- Blir detta bra?

- Påverkan på rekryteringsmöjligheter

- Långsiktiga tankar kring regional vs nationell symtombedömning och hänvisning


Language

Svenska

Topic

Framtidens omsorg och vård

Objective of lecture

Orientering

Level of knowledge

Introduktion

Target audience

Chef/Beslutsfattare
Politiker
Verksamhetsutveckling
Tekniker/IT/Utvecklare
Vårdpersonal

Keyword

Exempel från verkligheten (goda/dåliga)
Nytta/effekt
Välfärdsutveckling
Personcentrering
Appar
Patientsäkerhet
Användbarhet

Lecturers

Rebeca Carlander Lecturer

Sjuksköterska

Profile image for Simon Nilsson

Simon Nilsson Lecturer

Utvecklingschef HoS

I grunden specialistläkare inom Internmedicin. Innehaft chefsuppdrag på olika nivåer i Region Gävleborg. Sedan 2017 haft uppdraget som Utvecklingschef för Hälso- och sjukvården.