Header image for Vitalis 2022
Profile image for Omställningen Nära vård och Egenmonitorering - hur hänger det ihop?

Omställningen Nära vård och Egenmonitorering - hur hänger det ihop? Passed

Wednesday May 18, 2022 13:25 - 13:45 F1

Panelists: Anna Granevärn, Lena Furmark, Mitko Capanov, Åsa Himmelsköld

Track: Egenmonitorering

Omställningen Nära vård och Egenmonitorering - hur hänger det ihop? Panelsamtal med ansvariga från regioner.
Language

Svenska

Topic

Egenvård och egendiagnostik

Seminar type

Live

Objective of lecture

Orientering

Level of knowledge

Introduktion

Target audience

Chef/Beslutsfattare
Politiker

Keyword

Exempel från verkligheten (goda/dåliga)

Lecturers

Anna Granevärn Panelist

Profile image for Lena Furmark

Lena Furmark Panelist

Avdelningschef
Region Stockholm

Lena

Profile image for Mitko Capanov

Mitko Capanov Panelist

Medicinsk/Digitaliseringschef CMIO
Region Kronoberg

I rollen som Medicinsk digitaliseringschef/ CMIO för Region Kronoberg ansvarar jag för att skapa/stärka förmågan i verksamheterna att ta ansvar i digitaliseringen - skapa struktur och roller för att hantera processen från strategi till förvaltning.

Profile image for Åsa Himmelsköld

Åsa Himmelsköld Panelist

Programchef Effektiv och nära vård
Region Uppsala

Ansvarar för att leda och samordna omställningen Effektiv och nära vård 2030 inom Region Uppsala. Intresserad av hur vi kan stödja storskaliga förändringar av hälsosystem där välfärdstjänsterna är mer hälsofrämjande, personcentrerade, effektiva och nära.