Header image for Vitalis 2022
Profile image for Effektivisera vården med mer administration, inte mindre.

Effektivisera vården med mer administration, inte mindre. Passed

Wednesday May 18, 2022 09:00 - 09:30 A6

Lecturer: Fredrik Eriksson

Track: Införande / förändringsledning

”Mindre tid för administration och mer tid för patienterna!” Överallt hörs detta mantra som ständigt upprepas. Men vems perspektiv tar vi när säger detta? Vårdpersonalens, patientens, politikernas? Vården idag handlar inte vara om den enskilda läkaren eller sjuksköterskan, utan hela vårdprocessen och patientens totala upplevelse. Frågar vi patienten säger de nästan samstämmigt att de vill ha mer information, uppdateringar, svar på frågor, påminnelser mm, sådant som vi vanligtvis klumpar ihop som ”administration”. Samtidigt vet vi att en mer informerad och engagerat patient innebär färre avbokningar, no-shows etc. Om vi har som mål att patienten ska få en positiv upplevelse av sitt vårdbesök, där både den medicinska vården och bemötandet/kommunikationen är viktiga, så kanske vi delvis ska omvärdera vårt mantra.

 

Elit Ortopedi är en ortopedisk specialistklinik i norra Stockholm som startade sin verksamhet hösten 2020. Målen är bland andra hög medicinsk kvalitet, ett effektivt vårdflöde och en positiv patientupplevelsen. Redan från starten har man gjort kontinuerliga patientuppföljningar i dessa berättar patienterna att deras helhetsuppfattning inte bara bedöms utifrån den vård de fått utan påverkas också av informationen på hemsidan, bokningssystemet, bemötandet i receptionen, utskick av information och påminnelser mm. Patienterna är vana vid god service i andra delar av samhället och ställer i raskt ökande takt samma krav på den service de får av vården. Därför har Elit Ortopedi satsat på att öka ”administrationen” i stället för att minska den. Vårdpersonal ska arbeta med vård och avvikelser, medan administrationen har man från start lagt i de digitala och automatiserade system som man byggt upp. Till viss del har man också flyttat över administrationen till patienterna, de gör till exempel idag sina ombokningar själva på nätet. Detta har gett ökad trygghet för patienterna, färre strukna operationer, bättre strukturerad uppföljningen, ett mer effektivt arbetssätt samt en patientnöjdhet i absoluta toppklass. Mer av traditionell administration men utförd på ett smartare sätt än tidigare.

 

Seminariet beskriver erfarenheterna efter 3 år, och hur dessa metoder och processer kan appliceras på andra enheter som vill dra nytta av digitaliseringen för att låta systemet göra administrationen.

Language

Svenska

Topic

Digitala hjälpmedel

Seminar type

Förinspelat + Live

Objective of lecture

Inspiration

Level of knowledge

Introduktion

Target audience

Chef/Beslutsfattare
Politiker
Verksamhetsutveckling
Upphandlare/inköp/ekonomi/HR
Tekniker/IT/Utvecklare
Forskare (även studerande)
Studerande
Omsorgspersonal
Vårdpersonal
Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Keyword

Exempel från verkligheten (goda/dåliga)
Nytta/effekt
Personcentrering
Styrning/Förvaltning
Innovativ/forskning
Uppföljning/Nulägesbeskrivning

Lecturers

Profile image for Fredrik Eriksson

Fredrik Eriksson Lecturer

Verksamhetschef
Elit Ortopedi

Fredrik Eriksson är verksamhetschef på Elit Ortopedi och har varit med sedan starten av kliniken. Han har arbetat med vårdfrågor i nästan 20 år som bl.a. regionschef och affärsutvecklingschef på Aleris, verksamhetschef på vårdcentralen Vårdhuset, samt med IT-utveckling av eHälsa på Conscriptor och Strikersoft.