Header image for Vitalis 2022
Profile image for Inledning och inspiration  -  Dagens moderatorer:

Inledning och inspiration - Dagens moderatorer: Passed

Wednesday November 23, 2022 10:00 - 10:15 Mötesplats Egenmonitorering

Moderators: Emma Spak, Patrik Sundström

Track: Mötesplats egenmonitorering 23/11 Stockholm, Egenmonitorering

 

Language

Svenska

Topic

Annat, eHälsa

Seminar type

Live

Objective of lecture

Verktyg för implementering

Level of knowledge

Fördjupning

Target audience

Chef/Beslutsfattare
Politiker
Omsorgspersonal
Vårdpersonal

Keyword

Exempel från verkligheten (goda/dåliga)
Nytta/effekt

Lecturers

Profile image for Emma Spak

Emma Spak Moderator

Sektionschef, Avdelningen för vård och omsorg
Sveriges Kommuner och Regioner

Profile image for Patrik Sundström

Patrik Sundström Moderator

Chief Digital Officer
Sveriges Kommuner och Regioner

Patrik Sundström är ledare med lång erfarenhet av policyutveckling på nationell nivå. Ledde i flera år SKR:s arbete med digital hälsa och har ansvarat för etableringen av Vision ehälsa 2025. Är sedan 2020 SKR:s digitaliseringschef med övergripande ansvar för digitalisering i offentlig sektor och i den rollen en del av SKR:s ledningsrupp.