Header image for Vitalis 2022
Profile image for Min vård Gävleborg - Implementering, erfarenheter och utvecklingsplaner

Min vård Gävleborg - Implementering, erfarenheter och utvecklingsplaner Passed

Wednesday May 18, 2022 14:30 - 15:15 A2

Lecturers: Agneta Larsson, Elisabeth Berglönn, Ida Kedling, Simon Nilsson

Track: Min Vård Gävleborg

Programpunkter:

- Implementeringsplan 1, 2 och 3

- Implementeringsfas 1, 2 och 3

- Implementeringsnätverk

- Vad skulle vi gjort annorlunda?

- Erfarenheter/resultat av Fas 1, 2 och 3.

- Utvecklingsplaner i närtid såsom barnmodellen, kommunal medverkan, triageoptimering och vårdplaner


Language

Svenska

Topic

Framtidens omsorg och vård

Objective of lecture

Verktyg för implementering

Level of knowledge

Introduktion

Target audience

Chef/Beslutsfattare
Verksamhetsutveckling
Vårdpersonal

Keyword

Exempel från verkligheten (goda/dåliga)
Nytta/effekt
Välfärdsutveckling
Styrning/Förvaltning
Kommun
Appar
Patientsäkerhet

Lecturers

Agneta Larsson Lecturer

Chefsläkare

Elisabeth Berglönn Lecturer

eHälsostrateg
Region Gävleborg

e-Hälsostrateg. Huvudprojektledare Min vård Gävleborg

Ida Kedling Lecturer

Implementeringsledare

Profile image for Simon Nilsson

Simon Nilsson Lecturer

Utvecklingschef HoS

I grunden specialistläkare inom Internmedicin. Innehaft chefsuppdrag på olika nivåer i Region Gävleborg. Sedan 2017 haft uppdraget som Utvecklingschef för Hälso- och sjukvården.